PFSA UNSA: Produžen rok za upis na II ciklus studija

Danas je u Sali za sjednice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana sjednica Nastavno-naučnog vijeća na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o organizaciji nastave na I i II ciklusu u akademskoj 2012/2013. godini kao i o zahtjevima Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu.


pfsarajevo

Danas je u Sali za sjednice na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana sjednica Nastavno-naučnog vijeća na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o organizaciji nastave na I i II ciklusu u akademskoj 2012/2013. godini kao i o zahtjevima Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu.

pfsarajevo
Pravni fakultet u Sarajevu

Zahtjev Udruženja studenata Pravnog fakulteta u Sarajevu je uvažen i rok za upis u prvu godinu II ciklusa studija je produžen do 15. oktobra 2012. godine, kako bi studenti završne godine koji svoje nastavne obaveze završe u septembarskom ispitnom roku mogli da apliciraju na konkurs.

Također, zaključeno je da nastava za dodiplomski studij (I ciklus) počinje u ponedjeljak, 01. oktobra 2012. godine, s tim da se prve dvije sedmice neće održavati vježbe. Studenti prve godine će biti podijeljeni u dvije smjene, dok će studenti viših godina nastavu pohađati u jednoj smjeni.

Nastava na postdiplomskom studiju (II ciklus) počinje 01. novembra 2012. godine.

(STUDOMAT.ba)