UNSA: Trening za rad sa studentima sa teškoćama u razvoju

Univerzitet u Sarajevu 31. oktobra i 1. novembra organizira trening za akademsko i neakademsko osoblje za rad sa studentima sa teškoćama u razvoju u okviru TEMPUS projekta "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (Equal opportunities for students with special needs in higher education- EQOPP).


Univerzitet u Sarajevu 31. oktobra i 1. novembra organizira trening za akademsko i neakademsko osoblje za rad sa studentima sa teškoćama u razvoju u okviru TEMPUS projekta “Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (Equal opportunities for students with special needs in higher education- EQOPP).

Advertisements

Početak dvodnevnog treninga za akademsko i neakademsko osoblje za rad sa studentima najavljen je za sutra u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, navodi Fena.

Cilj treninga je upoznati nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta s oblicima pružanja podrške studentima sa teškoćama u razvoju. Tokom treninga će ukratko biti predstavljeni ciljevi projekta pod nazivom “Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama“. Također, prisutni će biti informirani o do sada ostvarenim, kao i o planiranim aktivnostima u smjeru jačanja ljudskih, tehničkih, te institucionalnih kapaciteta za realizaciju ovih ciljeva, prenosi portal manjine.ba.

Na treningu će biti razmatrane teme: kompetencije za rad sa studentima sa teškoćama u razvoju, kreiranje poticajnog psihosocijalnog konteksta za rad, identifikacija i registracija studenata sa teškoćama, te asistivne tehnologije u funkciji unapređenja nastavnog procesa itd.

Advertisements

Tokom treninga će u formi kraćih predavanja (panel diskusija i drugih oblika rada) biti saopštene bitne informacije za nastavno i nenastavno osoblje o populaciji studenata sa teškoćama u razvoju koji na našim univerzitetima traže i ubuduće će tražiti podršku za ravnopravno sticanje željenih diploma, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

Koordinator TEMPUS projekta “Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ je Univerzitet u Sarajevu, a partneri u BiH su svi javni univerziteti, Federalno ministarstvo obrazovanja, SUSBiH, Udruženje studenata s posebnim potrebama i volontera iz Tuzle.

Partneri iz Evropske unije su Univerzitet u Alicanteu (Španija), Poslovni univerzitet u Beču (Austrija) i Univerzitet KaHo-Sint Lieven u Gentu (Belgija).

(manjine.ba)