Stipendije Fondacije Konrad Adenauer za akademsku 2013/2014. godinu

Fondacija Konrad Adenauer raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2013/2014. godinu.


Konrad Adenauer fondacija stipendije

Fondacija Konrad Adenauer raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2013/2014. godinu. Fondacija dodjeljuje maksimalno 15 stipendija studentima 1. i 2. godine master ili 4. i 5. godine dodiplomskog studija.

Uslovi za prijavu:

 • Redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godine studija (sve studijske grupe) na univerzitetu u BiH u akademskoj godini 2013/14. godini
 • aktivan angažman u političkoj stranci, nevladinoj ili sličnoj organizaciji
 • prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti ukljućujući i prvi ciklus)
 • kandidat ne smije biti u radnom odnosu
 • starost do 30 godina
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • interes za oblasti u kojima djeluje Fondacija Konrad Adenauer u BiH

Potrebna dokumentacija:

 • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
 • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
 • biografija
 • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij)/potvrda fakulteta o upisu u aktuelni semestar
 • ovjerena kopija lične karte ili pasoša
 • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka političke stranke ili organizacije u kojoj je kandidat aktivan)
 • 1 fotografija

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Fondacija Konrad Adenauer
Ferhadija 19
71000 Sarajevo

Rok za dostavljanje prijava je 26. novembar 2013. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave. Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjeseč no za jednu akademsku godinu, kao i učešće u pratećem programu za stipendiste.

Formular za prijavu preuzmite u prilogu.

Dodatne informacije: www.kas.de/sarajevo

(ues.rs.ba)