UNSA: Prvi put na Fakultetu zdravstvenih studija odbranjene doktorske disertacije

Prvi put od osnivanja Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održao je odbranu prvih doktorskih disertacija iz oblasti zdravstvenih nauka kako kod nas tako i u široj regiji.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Doktori zdravstvenih nauka postali su Bakir Katana, Arzija Pašalić, Amila Jaganjac, Jasmina Mahmutović, Suada Barnković i Amra Mačak Hadžiomerović.

– Ovo je još jedan dokaz da uprkos teškoj situaciji u našoj zemlji, trud, usavršavanje i kontinuirana edukacija, predstavljaju jedini put ka boljoj i svjetlijoj budućnosti. Sigurni smo da će doktoranti Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, koji su danas odbranom svoje doktorske disertacije stekli akademsko zvanje doktor zdravstvenih nauka, prenositi svoja znanja i iskustva na mlađe generacije, te na taj način podignuti kvalitet obrazovanja na veći nivo, rekla je dekanesa prof. dr. Dijana Avdić.

Istakla je da kvalitetni, sposobni i međunarodno kompetentni kadrovi predstavljaju jedan od oslonaca održivog razvoja zdravstva BiH temeljen na znanju.

– Težnja ove visokoobrazovne ustanove jeste otvoriti najviše akademske nivoe širokoj javnosti, te istaknuti potrebu, obavezu da zajedno sa drugim istraživačkim potencijalima pridonesemo napretku društvene, akademske i naučne zajednice. Prihvatili smo veliki izazov usmjeravajući sve svoje kapacitete na uključivanje u moderne, evropske sisteme visokog obrazovanja, ali jednako tako omogućavajući kvalitetan razvoj kroz obrazovna dostignuća, dodala je dekanesa Avdić.

Viša medicinska škola osnovana je 1973. godine, koja je Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu 12. decembra 2003. godine preimenovana u Javnu ustanovu Visoka zdravstvena škola. Prva generacija četverogodišnjeg studija Visoke zdravstvene škole, studija u oblasti zdravstva, koji omogućava završenim studentima ravnopravnu participaciju na postdiplomskim studijama, izradu magisterija i doktorata iz svojih naučnih oblasti upisana je u akademskoj 2002/2003. godini. U 2008. godini preimenovan je u Fakultet zdravstvenih studija.

Fakultet obrazuje pet studija, a do osnivanja pa do danas, na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu diplomiralo je 3.752 studenata i magistriralo 16 kandidata, te na današnji dan doktoriralo šest magistara nauka.

(Klix.ba)