UNSA: Poziv studentima da se prijave na Kliniku medijske pismenosti

Prva Klinika medijske pismenosti treba da počne od narednog semestra (17. februara 2014.), na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Program Klinike medijske pismenosti baziran je na metodologiji Centra za medijsku pismenosti (CML). Radi se o razumijevanju 5 osnovnih medijskih koncepata i 5 ključnih pitanja za analizu medijskih poruka.


klinika medijske pismenosti cover

Prva Klinika medijske pismenosti treba da počne od narednog semestra (17. februara 2014.), na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.  Program Klinike medijske pismenosti baziran je na metodologiji Centra za medijsku pismenosti (CML). Radi se o razumijevanju 5 osnovnih medijskih koncepata i 5 ključnih pitanja za analizu medijskih poruka.

Radionice su u pravilu interaktivne, što podrazumijeva visok stupanj aktivnosti polaznika i polaznica i visok nivo zastupljenosti elemenata praktičnog rada sa studentima i studenticama. Predviđen je rad sa grupom od 20-25 studenata i studentica, koji/e će imati šansu da kroz praktičan rad uče o konstrukciji i dekonstrukciji (analizi) medijskih poruka u različitim formatima.

Teme i trenerski timovi su slijedeći:

  1. radionica: Uvodna ili Osnovni koncepti medijske pismenosti. Treneri će biti Vuk Vučetić (Filozofski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo) i Asim Šahinpašić (Američki univerzitet u Sarajevu). Cilj prve radionice je da polaznici/e  shvate  koncept i širinu pojma medijske pismenosti, kao mehanizma  unutar obrazovnog sistema za razvijanje kritičkog mišljenja, ali i kao uvjeta za aktivnu građansku participaciju u društvenim i komunikacijskim procesima u digitalnom dobu.
  2. radionica: Autorstvo i format medijskih poruka. Trenerski par čine Vuk Vučetić i Vesna Andree Zaimović, glavna urednica web portala radiosarajevo.ba. Cilj ove radionice je razumijevanje prva dva koncepta u CML/ovoj metodologiji: a) sve medijske poruke su konstruirane i b) konstruirane su korištenjem različitih kreativnih jezika sa vlastitim pravilima.
  3. radionica:Publika i sadržaj medijskih poruka Trenerski par su Vesima Čičkušić doktorantica na Univerzitetu u Sarajevu sa temom iz oblasti medijske pismenosti i Vanja Ibrahimbegović Tihak iz Internews-a. Cilj ove radionice je razumijevanje naredna 2 koncepta CML-ove metodologije: a) različiti ljudi iste medijske poruke različito doživljavaju/razumijevaju i  b) mediji u svoje poruke ugrađuju vlastite vrijednosti i stavove.
  4. radionica: Svrha medijskih poruka sa finalnom vježbom dekonstrukcije. Trenerski par na ovoj radionici čine Vesima Čičkušić i Lea Tajić autorica knjige „Medijska pismenost u BiH“ čije je objavljivanje podržao Internews. Cilj ove radionice razumijevanje 5. Koncepta CML metodologije koji glasi da su sve medijske poruke usmjerene na ostvarivanje profita ili moći.
  5. radionica: Digitalna i medijska pismenost. Trenerski par za posljednju radionicu čine Lea Tajić i Feđa Kulenović Internews-ov ekspert za informacijsko komunikacijske tehnologije, a centralno pitanje kojim će se ova radionica baviti jest: „Kako postati kompetentan/a korisnik/ca medija?“

[highlight]Poziv za prijave otvoren je do kraja januara 2014. godine. [/highlight]

Konačni raspored radionica biće objavljen naknadno.

Prilozi:

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

(internews.ba)