UNSA: Povećane upisne kvote na fakultetima

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zbog značajnog povećanja zainteresovanih studenata, a posebno onih koji su tokom školovanja postigli odličan uspjeh odobrilo povećanje upisnih kvota na 12 fakulteta.


pfsarajevo

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je zbog značajnog povećanja zainteresovanih studenata, a posebno onih koji su tokom školovanja postigli odličan uspjeh odobrilo povećanje upisnih kvota na 12 fakulteta.

unsa logo1Kako je za izjavio resorni ministar Damir Marjanović, Ministarstvo je donijelo odluku da ovim fakultetima u potpunosti ili djelomično izađe u susret, prenosi “Oslobođenje“.

– Mašinskom fakultetu odobreno je proširenje za 56 studenata u statusu redovnih samofinansirajućih studenata, odnosno po sedam studenata na svakom smjeru. Veterinarski fakultet moći će upisati još 10 redovnih samofinansirajućih studenata, Stomatološki fakultet upisat će još 70 studenata u statusu redovnih samofinansirajućih i pet studenata stranih državljana, a Elektrotehnički fakultet će umjesto 90 odobrenih vanrednih studenata izvršiti upis 90 studenata u statusu redovnih samofinansirajućih, kazao je ministar Marjanović.

Na Pravnom fakultetu dodatno će biti upisano 60 vanrednih studenata, a Fakultetu za saobraćaj i komunikacije 20 studenata u statusu redovnih samofinansirajućih na Odsjeku za saobraćaj i 20 studenata u statusu redovnih samofinansirajućih na Odsjeku za komunikacije.

– Prirodno-matematički fakultet upisat će još 25 redovnih studenata i 35 redovnih samofinansirajućih i pet redovnih samofinansirajućih na Odsjeku za geografiju – Smjer turizam i zaštita životne sredine. Fakultet političkih nauka dodatno će na odsjecima Politologija, Opći smjer, Međunarodni odnosi i diplomatija, Sociologija, Žurnalistika, Sigurnosni i mirovni studiji i Socijalni rad upisati po pet redovnih samofinansirajućih i pet vanrednih studenata, kazao je ministar Marjanović.

Strani državljani

Pedagoški fakultet dodatno će upisati još 56 studenata i to na Odsjeku razredna nastava pet redovnih samofinansirajućih i pet vanrednih i dva strana studenta. Na odsjecima Predškolski odgoj i Kultura življenja po pet redovnih samofinansirajućih i pet vanrednih studenata i po dva strana državljana. Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju  i sigurnosne studije upisat će još 62 studenata i to 20 redovnih samofinansirajućih studenata – Smjer kriminalistika, 10 redovnih samofinansirajućih studenata – Smjer kriminologija i 10 redovnih samofinansirajućih studenata – Smjer sigurnosne studije.

Ekonomski fakultet dodatno će upisati 160 studenata i to 10 redovnih samofinansirajućih studenata – Odsjek ekonomija i po 30 redovnih samofinansirajućih studenata na – DL studij – Odsjek ekonomija, Odsjek menadžment, – DL studij – Odsjek menadžment, Odsjek visoka poslovna škola i – DL studij – Odsjek visoka poslovna škola. Fakulteti će, kako je dodao ministar Marjanović, najvjerovatnije naredne sedmice u skladu sa odobrenom kvotom raspisati konkurse za upise studenata.

Filozofskom fakultetu još 116 studenata

Filozofski fakultet dodatno će moći upisati još 116 studenata i to na Odsjeku za anglistiku pet redovnih samofinansirajućih i pet vanrednih studenata. Na Odsjeku za germanistiku pet redovnih samofinansirajućih studenata, na Odsjeku za historiju umjetnosti dva redovna samofinansirajuća studenta i pet vanrednih. Na Odsjeku za psihologiju 10 redovnih samofinansirajućih studenata, na Odsjeku za orijentalnu filologiju pet vanrednih studenata, četiri vanredna za Arapski jezik i književnost, 10 vanrednih za Turski jezik i književnost. Na Odsjeku za romanistiku pet vanrednih za Italijanski jezik i književnost i pet vanrednih za Latinski jezik i rimsku književnost i na Odsjeku za slavenske jezike i književnost pet vanrednih studenata.

(oslobodjenje.ba)