Prijavite se na Svjetski forum za demokratiju 2013 u Strazburu

Na forum koji će se održati od 27. do 29. novembra 2013. godine u Strazburu se mogu prijaviti mladi ljudi između 18 i 30 godina koji su stanovnici zemalja članica Vijeća Evrope, kao i mladi iz Bjelorusije, Kazahstana i Svete Stolice.


svjetski forum za demokratiju 2013

Na forum koji će se održati od 27. do 29. novembra 2013. godine u Strazburu se mogu prijaviti mladi ljudi između 18 i 30 godina koji su stanovnici zemalja članica Vijeća Evrope, kao i mladi iz Bjelorusije, Kazahstana i Svete Stolice.

svjetski forum za demokratiju 2013Fokus foruma će biti na diskusijama o eksperimentalnim inicijativama i inovativnim idejama koje nastoje da učine glasove građana ‘glasnijim’, da povećaju transparentnost institucija, odgovornost, zatim ponovni fokus na zajedničkom interesu i omoguće veći nivo prosuđivanja i uticaj građanina na donošenje odluka.

Ove inicijative i ideje će biti razmatrane u odnosu na njihov potencijal za jačanje demokratske participacije, na rizike koje mogu preouzrokovati, na njihovu prenosivost, i njihov uticaj na demokratske institucije i prakse u cjelini. O inicijativama će se raspravljati u seriji od 20 kreativnih laboratorija koje uključuju različite aktere koji dolaze iz različitih sredina.

Smještaj i hranu osigurava Vijeće Evrope u Evropskom Centru za mlade u Strazburu. Putne troškove će snositi Vijeće Evrope po prezentiranju važećih priznanica/računa u skladu sa pravilima Vijeća Evrope. Naknade će biti plaćene nakon završetka foruma putem bankovnog transfera. Samo oni koji su uzeli učešća na cijelom forumu će imati pravo na naknadu.

Zainteresovni treba da pošalju dokument kojim izražavaju interes zajedno sa svojim  CV (Europass) na: eyf@coe.int do 9. avgusta 2013 (ponoć po srednjeevropskom vremenu).

Odabrani učesnici će dobiti potvrdu o učešću i više informacija u drugoj polovini avgusta.

Više informacija o forumu na: www.coe.int

(unmo.ba)