UNSA: Počeo orijentacijski program

U okviru Erasmus Mundus projekata, kroz koje se realizira mobilnost studenata, nastavnika i saradnika, na Univerzitetu u Sarajevu svake akademske godine boravi određeni broj studenata, nastavnika i saradnika iz zemalja članica Evropske unije.


unsa erasmus mundus

U okviru Erasmus Mundus projekata, kroz koje se realizira mobilnost studenata, nastavnika i saradnika, na Univerzitetu u Sarajevu svake akademske godine boravi određeni broj studenata, nastavnika i saradnika iz zemalja članica Evropske unije.

unsa erasmus mundusU akademskoj 2012/2013. godini na Univerzitetu u Sarajevu boravit će 18 studenata i nastavnika iz sljedećih zemalja: Austrija, Češka Republika, Italija, Latvija, Litvanija, Norveška, Slovenija, Španija.

U ponedjeljak 10. septembra 2012. godine počeo je već tradicionalni orijentacijski program, u okviru kojeg je organizirana škola „Učimo bosanski”, zatim razgledanje kulturnih i historijskih znamenitosti našeg grada i države. Kako bi se strani studenti lakše i brže adaptirali na boravak, organizirani su i susreti sa studentima Sarajevskog univerziteta koji su prethodnih godina učestvovali u mobilnosti, kao i susreti sa predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu svojim aktivnostima jača međunarodnu prepoznatljivost Univerziteta, te doprinosi jačanju nastavnih i naučnoistraživačkih segmenata djelovanja Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)