RS: Još jedna godina za “predbolonjske” studente

Rok za završetak studija po predbolonjskom programu produžen je za još godinu dana, što je obradovalo mnoge studente koji nisu uspjeli u roku okončati svoje akademsko obrazovanje. Obradovani su i studenti koji će u narednu godinu studija moći da prenesu dva ispita. Sve to našlo se u Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, koji je usvojila Narodna skupština RS.


student spava

Rok za završetak studija po predbolonjskom programu produžen je za još godinu dana, što je obradovalo mnoge studente koji nisu uspjeli u roku okončati svoje akademsko obrazovanje. Obradovani su i studenti koji će u narednu godinu studija moći da prenesu dva ispita. Sve to našlo se u Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, koji je usvojila Narodna skupština RS.

Piše: Siniša Vujinović

U Uniji studenata RS rekoše da je to još jedna dobijena studentska bitka. Teško bi je dobili da nije bilo kakvog-takvog razumijevanja nadležnih i činjenice da sprovođenje Bolonjske deklaracije kod nas zbog brojnih problema, na skali od jedan do pet, zaslužuje samo klimavu trojku.

Upravo zbog toga njihov zahtjev nije mogao naići na odbijanje. “Starim” studentima ovo je šansa da konačno završe fakultete, a godinu dana je, priznaju i sami, sasvim optimalan rok.

Nije teško prihvatiti objašnjenje javnih univerziteta da je sve ovo najbolje moguće rješenje, ali produžavanje roka za “vječite” studente ipak treba da ima svoj kraj. To bi vjerovatno i naše univerzitete natjeralo da se zaista uhvate u koštac sa Bolonjskom deklaracijom. Pretpostavićemo da je godinu dana dovoljno rukovodstvima univerziteta, profesorima, asistentima da konačno odgovore ima li najveća reforma visokog obrazovanja na evropskom nivou šansu i na ovim prostorima ili jednostavno – treba priznati poraz.

Da li će novi rok “vječite” studente prisiliti da konačno završe ili napuste fakultete, to ćemo vidjeti u isto ovo vrijeme naredne godine.

Koliko je kod nas “studenata” čiji se akademski staž piše dvocifrenim brojem ne zna se tačno.

Koliko god da ih ima, vrijeme je da zagriju stolicu, prihvate se knjige i polože ispite koji ih dijele od dugo čekane visokoškolske diplome. To najviše zaslužuju njihovi roditelji na čijoj grbači se neki školuju duže od decenije!

Tekst bez intervencije prenosimo sa portala nezavisne.com.

(STUDOMAT.ba)