UNSA: Obavještenje o drugom septembarskom ispitnom roku

Stupanjem na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo 1. septembra prestaje važiti stari zakon. Odredbe novog zakona omogućavaju studentima da u septembru imaju ispitni rok i to u dva termina, što prema starom zakonu nije bio slučaj.


rektorat unsa
Foto: Klix.ba

– U novom zakonu se nigdje ne spominje da će njegova primjena zavisiti od početka, kraja ili sredine akademske godine. Stoga će studenti već od septembra imati pravo na ispitni rok u dva termina. Mi u ime Studentskog parlamenta smo obavili razgovor s rektorom Univerziteta, ali i sa dosta dekana i od svih smo dobili čvrsto obećanje da u tom smislu neće biti problema prilikom tumačenja zakonskih odredbi koje se odnose na dodatni ispitni rok za studente, kazao je za Klix.ba predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu Merim Serdarević.

– Važno je naglasiti da pravo na dodatni ispitni rok u septembru imaju oni studenti kojima je je ostao jedan ispit da očiste godinu, ili da daju uslov za upis u narednu godinu, dodao je Serdarević.

Studenti mogu polagati ispite u septembarskom ispitnom roku u dva termina koji se preciznije definiraju akademskim kalendarom, i to zaključno sa 30. septembrom tekuće godine. U prvom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati sve ispite za koje ispunjava uslove da može pristupiti ispitu odnosno provjeri znanja. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit, piše Klix.ba.

Po starom zakonu septembarski ispitni rok nije bio predviđen, pa ga veliki broj fakulteta nije ni organizirao. Tek na pojedinim fakultetima sprovođena je ta praksa, koja je zavisila od dobre volje rukovodioca fakulteta. Ipak, novim zakonskim rješenjima studenti na svim fakultetima imat će zakonsko pravo da im se organizira septembarski rok.

Studenti u narednu akademsku godinu mogu prenijeti 12 ETCS bodova, ili mogu prenijeti maksimalno dva predmeta, bez obzira na njihovo vredovanje, pod uslovom da nepoloženi predmet koji se prenosi u narednu studijsku godinu nije preduslov za slušanje predmeta u toj studijskoj godini.

Također, student koji obnavlja godinu može tražiti da pohađa i polaže neke predmete iz naredne studijske godine.

– Studentu koji obnavlja studijsku godinu, visokoškolska ustanova/organizaciona jedinica može, unutar jednog ciklusa u skladu sa svojim kapacitetima i organizacionim mogućnostima, dozvoliti pohađanje nastave i polaganje nastavnih predmeta iz naredne studijske godine pod uslovom da ukupno opterećenje studenata po semestru ne prelazi 30 ECTS studijskih bodova, navodi se u 66. članu novog Zakona o visokom obrazovanju.

(Klix.ba)