UNSA: Nakon prvog upisnog roka popunjeno je 4.885 od planiranih 6.127 mjesta

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku kojom se daje saglasnost na dodatni upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini, organizacionim jedinicama koje zadovoljavaju prostorne i kadrovske kapacitete u skladu sa Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.


U prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini objavljenim Konkursom je planiran upis 6.127 studenata (Redovni studij – 2.607; Redovni studij – troškove studija snose sami studenti – 1.832; Vanredni studij – 955; Distance learning studij – 480; Strani državljani – 253).

Advertisements

Na 24. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj 16. jula 2014. godine jedna od tačaka dnevnog reda bila je i informacija o provedbi prvog upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa za studijsku 2014/2015. godinu.

Nakon prvog upisnog roka popunjeno je 4.885 mjesta od odobrene kvote od 6.127 studenata.

Po okončanju prvog upisnog roka zahtjeve za proširenje i izmjene strukture upisne kvote Senatu Univerziteta u Sarajevu dostavili su: Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet političkih nauka, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Pedagoški fakultet, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Stomatološki fakultet sa klinikama i Veterinarski fakultet.

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku kojom se daje saglasnost na dodatni upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini, organizacionim jedinicama koje zadovoljavaju prostorne i kadrovske kapacitete u skladu sa Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo.

Nakon povećanja odobrene upisne kvote pojedine organizacione jedinice neće raspisivati konkurse, već će upisnu kvotu popuniti studentima koji su se prijavili na prvi upisni rok, a koji nisu primljeni zbog manje upisne kvote.

Advertisements

Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje u prvom upisnom roku nisu primile planirani broj kandidata će do 29. avgusta 2014. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs.

Pravo prijave na naknadni konkurs i polaganje naknadnog prijemnog ispita imaju svi kandidati koji konkuriraju prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurirali u prvom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su odbijeni zbog ograničenog broja kandidata.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 1. do 22. septembra 2014. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

(STUDOMAT.ba)