Održana 24. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je 16. jula 2014. godine održao redovnu 24. sjednicu sa 15 tačaka dnevnog reda.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Senat Univerziteta u Sarajevu je 16. jula 2014. godine održao redovnu 24. sjednicu sa 15 tačaka dnevnog reda.

Članovi Senata su informirani o pismu Centralnog odbora Sindikata Univerziteta u Sarajevu upućenom Vladi Kantona Sarajevo, a koje je prethodno dostavljeno vijećima fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu. U pismu su navedeni razlozi za pokretanje procedura za štrajk, koji je planiran za 8. septembar 2014. godine, kao i zahtjevi Sindikata usmjereni ka otklanjanju nagomilanih problema u funkcioniranju organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. Senat Univerziteta u Sarajevu jednoglasno je dao podršku Sindikatu Univerziteta u Sarajevu i opravdanim zahtjevima za koje se zalaže.

Senatori su informirani o provedbi prvog upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa studija za studijsku 2014/2015. godinu. Na fakultetima i akademijama je nakon prvog upisnog roka popunjeno 4.585 mjesta od odobrene kvote od 6.127 studenata. Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu koje u prvom upisnom roku nisu primile planirani broj kandidata će do 29. augusta 2014. godine objaviti i realizirati naknadni konkurs.
Zahtjeve za proširenje i izmjene strukture upisne kvote, u skladu sa prostornim i kadrovskim kapacitetima koji omogućavaju kvalitetnu realizaciju nastavno-naučnog procesa, fakulteti i akademije trebaju dostaviti Univerzitetu u Sarajevu do petka 18. jula 2014. godine.

Na održanoj sjednici je izvršen izbor u akademska zvanja za 21 nastavnika sa šest fakulteta i jedne akademije Univerziteta u Sarajevu. Također, Senat je dao saglasnosti za dva izbora u saradnička zvanja na jednom naučnom institutu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbore akademskog osoblja na: Akademiji likovnih umjetnosti, Akademiji scenskih umjetnosti, Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, Farmaceutskom fakultetu, Pravnom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Usvojen je Pravilnik o priznanjima i nagradama na Univerzitetu u Sarajevu kojim se utvrđuju priznanja i nagrade koje dodjeljuje Univerzitet u Sarajevu, te uvjeti i postupak za dodjeljivanje istih.

Na održanoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu rektor prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., uručio je prof. dr. Smailu Čekiću priznanje Medalja Univerziteta u Sarajevu za izuzetan doprinos osnivanju i radu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i postignute naučnoistraživačke rezultate u oblasti istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Senat Univerziteta u Sarajevu je imenovao novog člana Odbora za normativna pitanja, kao stručnog i savjetodavnog tijela Senata Univerziteta u Sarajevu, ispred Grupacije humanističkih nauka.

Usvojen je Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2014/2015. godinu sa inkorporiranim Kalendarom aktivnosti organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini.

Na održanoj sjednici donijete su odluke za 19 kandidata u postupku stjecanja doktorata nauka na sedam fakulteta.

Senat Univerziteta u Sarajevu je u okviru tačke „Saglasnosti na nastavne planove i programe“ dao saglasnosti na:

  • izmjene nastavnog plana i nastavnog programa studija režije na drugom ciklusu na Odsjeku za režiju na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu;
  • izmjene i dopune nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studija (studij geodezije i studij građevinarstva) na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je u okviru tačke „Raspisivanje konkursa za upis kandidata na treći ciklus studija“ dao saglasnosti na:

  • raspisivanje konkursa za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini;
  • raspisivanje konkursa za upis druge generacije studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) iz oblasti obnovljivi izvori energije i okolinske tehnologije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini.

Usvojen je program edukacije „Kurs stranih jezika“ (neciklično obrazovanje) u okviru programa cjeloživotnog učenja na Fakultetu za upravu u Sarajevu.

Senat je usvojio mišljenje Odbora za normativna pitanja u vezi sa općim aktima organizacionih jedinica, a u skladu sa Okvirnim planom rada Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu za 2014. godinu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je prihvatio Elaborat o opravdanosti osnivanja centra za javne politike Evropske unije Univerziteta u Sarajevu u okviru Tempus projekta Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration („Razvoj trening programa u oblasti evropskih politika u kontekstu evropskih integracija“). Centar će biti smješten u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

U okviru tačke „Međunarodna saradnja“ Senat je usvojio listu partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije sa kojima Univerzitet u Sarajevu ostvaruje saradnju u oblasti mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika u okviru programa Erasmus Mundus, akcija II. Od 2008. godine, otkada je ovaj program otvoren za zemlje Zapadnog Balkana, do posljednjeg poziva prije prelaska u programski okvir Erasmus+, čime je ovaj program praktično zatvoren sa nedavnim objavljivanjem rezultata posljednjeg konkursa i samo će se realizirati tekući projekti, Univerzitet u Sarajevu je ostvario pravo učešća u svakom odobrenom projektu, po čemu je jedinstven među visokoobrazovnim institucijama u regiji zapadnog Balkana.

Senat je usvojio Izvještaj Izdavačkog savjeta Univerziteta kojim je data saglasnost da se četiri publikacije objave kao univerzitetska izdanja.

Senat Univerziteta u Sarajevu je na ovoj sjednici formirao Komisiju koja će utvrditi stanje akademske mreže i dati preporuke za prioritetna ulaganja s ciljem poboljšanja iste, navodi se u saopštenju iz Univerziteta u Sarajevu.

(unsa.ba)