UNSA: JU “Studentski centar” preimenovati u “Studentski centar Suada Dilberović”

Povećanje broja prosvjetnih inspektora za visoko obrazovanje u Kantonu Sarajevo, uklanjanje tzv. “bajte” sa ulaza u zgradu Pravnog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Sarajevu, preimenovanje Javne ustanove “Studentski centar” u “Studentski centar Suada Dilberović” te izmjena sastava Upravnog odbora ove ustanove, samo su neke od tema o kojima su jučer premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović razgovarali sa predstavnicima Studentskog parlamenta (SPUS-a) koje je predvodio njihov predsjednik Haris Zahiragić.


Foto: Vijesti.ba
Foto: Vijesti.ba

– Smatramo da prosvjetni inspektori predstavljaju prvi stepen kontrole u slučajevima kršenja, pogrešnog tumačenja ili neprimjenjivanja zakona, zbog čega je neophodno da umjesto jednog inspektora na terenu moraju raditi bar još tri, jer će izmjenama Zakona o visokom obrazovanju sankcije biti pooštrene, te će se i proširiti nadležnosti inspektora, pojasnio je Zahiragić.

Po njegovim riječima, također je važno da se konačno ukloni “bajta” sa ulaza u Palatu pravde i zamijeni se sa estetski prihvatljivijim rješenjem, kojeg mogu izraditi studenti sa Arhitekture ili Likovne akademije.

– I to bi rješenje bilo privremenog karaktera do renoviranja fasade, što je jedan od prioriteta, ukoliko uzmete u obzir lokaciju na kojoj se ta zgrada nalazi i da u posjete Univerzitetu u Sarajevu veoma često dolaze svjetski lideri, naučnici, profesori i kulturni djelatnici, rekao je Zahiragić.

Iako su studenti htjeli da se Studentski centar zove po Suadi Dilberović i Olgi Sučić, ipak su se odlučili da ovaj centar nosi ime samo po poginuloj Suadi, jer je ona bila studentica Medicinskog fakulteta sarajevskog univerziteta. Na ovaj način bi trajno sačuvala sjećanja na prvu žrtvu agresije i njeno ime ne bi nikada bilo zaboravljeno.

Premijer Konaković i ministar Kazazović su podržali prijedloge studenata i potcrtali kako je vrlo važno da Vlada Kantona Sarajevo u njima ima ravnopravne partnere za dogovore.

– Svima nama mora biti jasno da su studenti primarni u procesu obrazovanja. Sarajevski univerzitet jeste najbolji u državi, ali moramo nastojati da postane i jedan od najboljih u regionu i šire, naglasio je premijer Konaković te dodao kako je naš zajednički interesa da studente iz drugih zemalja privučemo da dođu studirati na ovom fakultetima.

Naveo je kako je potrebno promijeniti i upisnu politiku na univerzitetima, jer se stalno favorizuju zanimanja koja pune biroe, a ne ona koja su potrebna na tržištu.

– U toku je donošenja Zakona o visokom obrazovanju i tu se, između ostalog, moraju ugraditi elementi koji će vrednovati i rad studenata, rekao je Konaković.

Tokom sastanka Zahiragić je kazao da je potrebna i izmjena dosadašnjeg sastava UO Studentskog centra, te da se umjesto predstavnika Univerziteta u Sarajevu imenuje student koji je prijavljen i živi u studentskom centru, jer će on neposredno moći uticati na potrebnu izmjenu poslovne politike ove ustanove.

– Na taj način bi se omogućilo predstavnicima studenata, čiji bi mandat bio na godinu dana, da imaju uvid u rad rukovodstva ustanove, ali da se na najdirektniji način bore za svoja prava unutar ustanove, ističe Zahiragić.

Ministar Kazazović je rekao kako cijeni studentsku organizaciju i da kao legitimni predstavnici studenata imaju i pravo da utiču na podizanje studentskog standarda.

(Vijesti.ba)