UNSA: Dan otvorenih vrata Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama

Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu organizuje Dan otvorenih vrata koji će se održati u utorak, 03.06.2014. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II u Sarajevu), s početkom u 10,00 sati.


Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu organizuje Dan otvorenih vrata koji će se održati u utorak, 03.06.2014. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II u Sarajevu), s početkom u 10,00 sati.

Advertisements

Cilj Dana otvorenih vrata Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu je upoznati nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta sa mogućnostima i oblicima pružanja podrške studentima sa posebnim potrebama. Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama nastoji osigurati studentima sa posebnim potrebama jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima i time omogućiti puni razvoj i afirmaciju njihovih potencijala.

Tokom Dana otvorenih vrata ukratko će biti predstavljeni ciljevi Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“, te uloga i značaj Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama, kompetencije za rad sa studentima sa posebnim potrebama, identifikacija i registracija studenata sa posebnim potrebama, asistivne tehnologije u funkciji unapređenja nastavnog procesa, kreiranje poticajnog psihosocijalnog konteksta za rad i učenje itd.

Advertisements

Kroz kraća izlaganja učesnici Dana otvorenih vrata, nastavno i nenastavno osoblje, dobit će najbitnije informacije o populaciji studenata kojima treba posebna podrška kako bi mogli ravnopravno sa drugim studentima studirati i stjecati visokoškolske diplome, navodi se u saopštenju Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)