UNMO: Studenti protestuju dok Univerzitet provodi rokove koje je već produžavao

Posljednih dana u Mostaru intezivirala se diskusija o pravima studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" kojima neće biti omogućeno da nastave studiranje po starim nastavnim planovima i programima.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Dok studenti govore da ih se zakida i dovodi u nepravedan položaj u odnosu na druge univerzitete, odgovorni sa Univerziteta kažu da samo provode pravila i da je pomenuti rok za završetak studiranja već jednom pomjeran u korist studenata.

Klix.ba portalu javila se grupa studenata koja smatra da je oštećena odlukama da ne može nastaviti studiranje po starom nastavnom planu i programu.

– Pisali ste o produženju školovanja po starim nastavnim planovima i programima na Univerzitetu u Sarajevu, isti problem imamo i na našem univerzitetu. Obratili smo se Uniji studenata, predali smo molbu za produženje roka za završetak studija koji ističe 31.3.2017. godine. Dobili smo odgovor od predsjednika Unije da će zahtjev biti odbačen. Obratili smo se dekanu fakulteta, također smo dobili odbijanje za pomoć, kako je to nemoguće, kako treba promjena zakona, nisu nam htjeli pomoći. Mi vidimo da je na ostalim Univerzitetima taj rok produžen, uključujući i Univerzitet u Sarajevu, a nama je to uskraćeno, kažu studenti.

Studenti traže svoja prava

Još kažu kako među njima ima studenata kojima je ostao nepoložen samo jedan ispit, da bi sada za prebacivanje na novi nastavni plan i program morali podnijeti velike finansijske troškove i polagati značajnu razliku predmeta.

– Mi smo bespomoćni i niko nam ne izlazi u susret, ne žele nam pomoći. Prepušteni smo sami sebi i da se borimo ili da trpimo šta nam rade. Nemamo nikakvog rješenja za ovaj problem. Zato se obraćamo Vama da ovu informaciju objavite i nadamo se da ćemo na takav način postići nešto, da će javnost biti upoznata sa našim problemom i da će neko razumjeti i reagovati kako bi nam se pomoglo, zaključuju u svom pismu studenti Univerziteta “Džemal Bijedić”.

Rekli su na kraju da su dodatno razočarani odlukom Senata da se ne udovolji njihovim zahtjevima.

Nisu upoznati sa produžetkom roka

– Mi smo za ovaj krajnji rok saznali tek u oktobru prošle godine, te smo odmah tražili da nam se odobre rokovi za polaganje u zadnja tri mjeseca 2016. godine, to je odbijeno. Odobren nam je samo rok sada u martu koji se plaćao 50 KM. Iako su nam kazali da se već jednom produžavao rok, nas o tome niko nije obavijestio, kazali su studenti.

UNMO Studenti protestuju dok Univerzitet provodi rokove koje je već produžavao

Na Univerzitetu “Džemal Bijedić” kažu da samo provode vlastita pravila koja su unaprijed definisana.

– Članom 131. Zakona o visokom obrazovanju HNK propisano je da student upisan na dodiplomski četverogodišnji studij ili postdiplomski studij na dan stupanja na snagu Zakona ima pravo dovršiti započeti studij prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa na prvu godinu studija i steći odgovarajući stručni, odnosno naučni naziv prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog Zakona u roku utvrđenog općim aktom visokoškolske ustanove, kazala je Sanda Jelin Kajan, generalna sekretarka Univerziteta “Džemal Bijedić”.

Stari rok bio u septembru 2015.

Statutom Univerziteta, tačnije članom 261. utvrđeno je da student upisan na dodiplomski četverogodišnji studij ili postdiplomski studij ima pravo dovršiti započeti studij prema nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija i steći odgovarajuće stručno, odnosno naučno zvanje prema propisima koji su važili prilikom upisa, u rokovima i pod uslovima koji svojim odlukama utvrde Vijeća fakulteta kao organizacijskih jedinica, a najkasnije 30.09.2015. godine.

– Znači, taj rok je bio određen 30.09.2015. godine, ali je na zahtjev Unije studenata, na sjednici Senata održanoj 01.10.2015. godine donesena Odluka o izmjeni ranije pomenutog člana Statuta, kojom je rok za završetak studija produžen do 21.04.2017. godine, kazala je Jelin Kajan.

Mali broj studenata treba nastaviti po novom sistemu

Iz Univerziteta još kažu da su ispoštovana sva prava studenata, a da su zahtjev da im se produži rok na jednu godinu, odgovorili tako da su rok bili produžili na godinu i po, još navode da tako isto i na drugim univerzitetima u Federaciji BiH.

– Ono što je bitno napomenuti, radi se o malom broju studenata koji neće završiti započeti studij, jer svoje obaveze neće izvršili na vrijeme, pa čak ni u produženom roku i takvi studenti će morati preći na nove nastavne planove i programe prema bolonjskom sistemu obrazovanja, zaključili su sa mostarskog Univerziteta.

(Klix.ba)