UNMO: Počela dvodnevna međunarodna konferencija u organizaciji tri fakulteta

U organizaciji Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici jučer je počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija "Ekonomski i pravni aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju".


UNMO Počela dvodnevna međunarodna konferencija u organizaciji tri fakulteta

Osnovni cilj naučne konferencije je predočiti pravno-ekonomske barijere i predložiti konkretne prijedloge i optimalna rješenja koja će doprinijeti približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Advertisements

Na jučerašnjoj ceremoniji otvaranja učesnicima Konferencije obratili su se rektor Univerziteta „Džemal Bijedić“, prof. dr. Sead Pašić, savjetnica za visoko obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja nauke kulture i sporta HNK, mr. sci. Hilzema Tabaković, savjetnica federalne ministrice za visoko obrazovanje, nauku i tehnologije, mr. sci. Sanela Kuko, te dekani tri fakulteta, organizatora Konferencije: prof. dr. Alena Huseinbegović, prof. dr. Azra Bajramović i doc. dr. Alaudin Brkić.

Uvodničari prvog dana Konferencije bili su prof. dr. Mehmedalija Hadžović, savjetnik u Vijeću ministara BiH, Maja Rimac Bjelobrk iz Direkcije za evropske integracije BiH, te prof. dr. Slavo Kukić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Moderator dvije sesije prvog dana programa je prof. dr. Damir Zaklan.

U fokusu ovogodišnje konferencije je Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu, koju su za period 2015-2018. godine usvojili svi nivoi vlasti. Ista ima za cilj da doprinese pokretanju procesa oporavka i moderniziranja ekonomije koji će kontribuirati jačanju održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranju radnih mjesta, povećanju i boljoj raspodjeli socijalnih davanja i stvaranju održivog i pravičnog društvenog okruženja, te da, uz to, ubrza proces akceptiranja pravne stečevine EU, posebno u oblasti: javnih finansija, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne zaštite, vladavine prava i reforme javne uprave.

Advertisements

Prvog dana Konferencije svoje naučne i stručne radove predstavilo je 20 referenata – privrednika, profesora i asistenata univerziteta iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Organizatori poručuju da sa pravom očekuju da će naučna konferencija rezultirati konkretnim prijedlozima za provođenje reformi u pravnom i ekonomskom sistemu, koje će približiti Bosnu i Hercegovinu evropskim integrativnim tokovima, te pozivaju sve zainteresovane pojedince, poslovne subjekte i širu društvenu zajednicu da posjete prostorije Ekonomskog fakulteta (mjesto održavanja Konferencije) sa ciljem participiranja u radu Konferencije, kako u prvom, tako i u drugom danu Konferencije.

(STUDOMAT.ba)