Univerzitet u Tuzli: Preminuo prof. dr. Sead Avdić

U znak sjećanja na prof.dr.Seada Avdića, Grad Tuzla će organizovati komemoraciju.


Prof. dr. Sead Avdić
Prof. dr. Sead Avdić

Sead Avdić je rođen je 2. maja 1944. godine u Gračanici. U Tuzli je završio osmogodišnju i Mašinsku tehničku školu. Diplomirao je 1969. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 1978. magistrira na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a 1987. uspješno brani doktorsku disertaciju.

Advertisements

Radio je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, na mjestu docenta, zatim i redovnog profesora. Nakon višestranačkih izbora 1990. godine, izabran je za predsjednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Tuzla, a 1994. godine je izabran za zamjenika načelnika Općine Tuzla.

Nakon 1995. godine bio je izabran u Skupštinu Tuzlanskog kantona, te u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. U mandatu 2000.-2002. godine obavljao je dužnost predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Bio je u Ad hoc misiji, u komitetu za nadzor izbora u Džordžiji, 2. novembra 2003. godine, u ime Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Od 2002. – 2006. bio je izabran za zamjenika člana delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Vijeću Evrope, a 2002. postavljen je za predsjedavajućeg Komisije za saradnju BiH sa UNESCO-om. Kao diplomata, izabran je za ambasadora Bosne i Hercegovine u Indiji.

U znak sjećanja na prof.dr.Seada Avdića, Grad Tuzla će organizovati komemoraciju, koja će se održati u petak 9.7 2021. godine, u 11:00 sati u Narodnom pozorištu Tuzla.

Ispraćaj je ispred Komemorativnog u 14 sati, a dženata će se klanjati ispred Jalske džamije u 15,00, a ukop na mezarju Ilinčica.