UNIBL: Raspisan konkurs za upis studenata u akademsku 2018/2019. godinu

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.


unibl ilustracija
Foto: UNIBL

Prijavljivanje kandidata na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjoj Luci, počelo je 18. juna 2018. a završava 29. juna 2018. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 2. jula 2018. sa početkom u 9,00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 4. jula 2018. godine do 14,00 časova, a konačne rang liste do 9. jula 2018. godine. Upis primljenih kandidata počinje 10. jula 2018. godine, a završava se 13. jula.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 2. do 6. jula od 9,00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 6. jula 2018. godine do 16,00 časova, a konačne rang liste do 10. jula. Upis primljenih kandidata počinje 11. jula, a završava se 13. jula.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 2. i 3. jula sa početkom u 9,00 časova.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 2. i 3. jula sa početkom u 7,00 časova.

Drugi upisni rok prvog, drugog i trećeg  ciklusa studija organizovaće fakulteti/akademije  koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 27. avgusta 2018. a završava 5. septembra  2018. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/akademijama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 10. septembra do 14,00 časova, a konačne rang liste do 14. septembra ove godine.

Upis primljenih kandidata počinje 17. septembra i traje do 19. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 7. do 13. seprembra,  sa početkom u 9,00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 13. septembra 2018. godine do 16,00 časova, a konačne rang liste do 17. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 18. i traje do 20. septembra.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 7. i 8. septembra sa početkom u 9,00 časova.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 7. septembra 2018. godine sa početkom u 7,00 časova.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)