Ukidaju se uslovni predmeti na svim fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu donio je jednoglasnu Odluku kojom se ukidaju svi uslovni predmeti na svim fakultetima i akademijama UNSA-e.


rektorat unsa
Foto: Klix.ba

Odluka stupa na snagu odmah i ostaje na snazi dok se Pravila studiranja ne usklade sa Zakonom o visokom obrazovanju KS.

Advertisements

Također, Senat UNSA-e je donio Zaključak kojim se studentima koji su prijavili završni rad ili završni ispit na I ciklusu studija do 05.10.2017. godine, dozvoljava naknadno dostavljanje dopune dokumentacije, pod uslovom da su ranije predali nepotpunu prijavu za upis na II ciklus studija.

Advertisements

Nastava na UNSA počinje 02.10. na fakultetima koji su stekli uslove, te će se tada na svim fakultetima izvršen prijem brucoša, dok će nastava na ostalim fakultetima početi 09.10.2017. godine.

(Klix.ba)