Foto: Klix.ba

Odluka stupa na snagu odmah i ostaje na snazi dok se Pravila studiranja ne usklade sa Zakonom o visokom obrazovanju KS.

Također, Senat UNSA-e je donio Zaključak kojim se studentima koji su prijavili završni rad ili završni ispit na I ciklusu studija do 05.10.2017. godine, dozvoljava naknadno dostavljanje dopune dokumentacije, pod uslovom da su ranije predali nepotpunu prijavu za upis na II ciklus studija.

Nastava na UNSA počinje 02.10. na fakultetima koji su stekli uslove, te će se tada na svim fakultetima izvršen prijem brucoša, dok će nastava na ostalim fakultetima početi 09.10.2017. godine.

(Klix.ba)

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.