Trajno zabranjen rad Evropskom univerzitetu u Brčkom

Evropskom univerzitetu u Brčkom jučer je rješenjem o oduzimanju licence trajno zabranjen rad, jer ne ispunjava uslove za rad i obavljanje djelatnosti prema važećim propisima iz oblasti visokog obrazovanja, kao i zbog uočenih neotklonjivih propusta u radu.


Vlada Brčko distrikta; Foto: SEEbiz.net
Vlada Brčko distrikta; Foto: SEEbiz.net

Evropskom univerzitetu u Brčkom jučer je rješenjem o oduzimanju licence trajno zabranjen rad, jer ne ispunjava uslove za rad i obavljanje djelatnosti prema važećim propisima iz oblasti visokog obrazovanja, kao i zbog uočenih neotklonjivih propusta u radu.

Kako prenosi portal Klix.ba, Šef Odjeljenja za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta Momčilo Poljić rekao je na konferenciji za novinare da su tokom šestomjesečnog upravnog nadzora, koji je jučer završen, utvrđene najteže povrede zakona i najgrublji propusti u radu ove visokoškolske ustanove.

– Univerzitet je izvodio potpuno drugačije studijske programe od onih za koje su imali dozvolu, a većina profesora angažovana je u nastavi sa šest do sedam puta većom normom od dozvoljene, istakao je Poljić.

On je naveo primjer da jedan profesor držao nastavu na 56, a drugi na 70 nastavnih predmeta.

– Od 60 profesora koliko im je potrebno po standardima za izvođenje nastave, Univerzitet ih ima zaposleno svega 10, ali nijedan od njih ne ispunjava zakonske uslove u pogledu izbora u zvanje. Izvršili su više od 60 nezakonitih izbora u različita nastavna zvanja, naveo je Poljić.

U dugom spisku nezakonitih radnji, Poljić je naveo i izvođenje nastave na nastavnim predmetima koji nisu akreditovani, te davanje različitih zvanja po diplomiranju koji su slušali nastavu po istim predmetima.

– O kakvim se nezakonitostima radi potvrđuje i činjenica da je vlasnik Univerziteta stekao jednu magistarsku i dvije doktorske diplome na svom univerzitetu, a da u Matičnoj knjizi nema upisan nijedan jedini ispit položen na magistarskim i doktorskim studijama, rekao je Poljić.

Podsjećajući na činjenicu da je svaka visokoškolska ustanova po zakonu dužna da zaključi ugovor o preuzimanju studenata sa drugom visokoškolskom institucijom u slučaju prestanka rada, Poljić je upozorio takve univerzitete da će to moći učiniti ‘samo ukoliko Odjeljenje za obrazovanje u nastavku upravnog nadzora utvrdi da je upis, tok i sticanje diplome svakog pojedinačnog studenta na Evropskom univerzitetu u skladu sa zakonom’.

Poljić je izjavio da je o ovom slučaju obavijestio sud i druge nadležne institucije koje treba da izvrše svoj dio posla.

– Upravni nadzor bit će nastavljen i na drugim univerzitetima, ovo je samo početak. Napokon se mora uvesti red u obrazovanje u Brčko distriktu i obrazovni sistem mora biti ‘dekontaminiran’, rekao je Poljić i pozvao i druge nadležne organe u BiH da izvrše provjeru visokoškolskih ustanova.

Prorektor Evropskog univerziteta Mirko Kulić izjavio je novinarima da su dobili rješenje o oduzimanju licence za rad, uz obrazloženje na 33 stranice, te da su pročitali samo dio navoda.

– Proučit ćemo ovo rješenje, svakako ćemo pokrenuti upravni spor kod suda u Brčkom, od koga ćemo tražiti da odgodi izvršenje rješenja do okončanja upravnog spora, rekao je Kulić i dodao da je sud dužan da u roku od 24 časa riješi njihov zahtjev.

(SRNA/Klix.ba)