Test opažanja: Pronađite mačku na slici

Ako pronađete mačku na slici, vaše sposobnosti opažanja su fantastične.


mozgalica maca

Danas vam donosimo jednu mozgalicu koja govori o vašoj sposobnosti opažanja i primjećivanja sitnih detalja kao i donošenja logičkog zaključka na osnovu tih detalja.

Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da pronađete mačku na ovoj slici.

Ako pronađete mačku na slici, vaše sposobnosti opažanja su fantastične.

mozgalica maca

Rješenje pogledajte na narednoj stranici…