Sve što treba da znaš o „ECTS“ sistemu bodovanja

Šta znači ECTS?


Ilustracija: Freepik / STUDOMAT

Sistem bodova poznatiji kao ECTS predstavlja opis tvog budućeg akademskog obrazovanja izražen u brojkama. To je sistematičan opis koji se dobija tako što se određeni broj bodova dodjeljuje svakom kursu, odnosno predmetu studijskog programa. Primjenjuje se širom Evrope – Slovenija nije izuzetak.

Advertisements

Šta znači ECTS?

European Credit Transfer and accumulation System (ECTS) u prevodu na naš jezik znači: „Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova“. Sistem se zasniva na opterećenju studenta tokom njegovog savladavanja ciljeva programa. Program svakog predmeta je pri tom formulisan u vidu ishoda učenja: znanja, sposobnosti i vještine koje predmet obuhvata.

Historija ECTS bodovanja

Sistem je počeo da se primjenjuje 1989. godine u Bolonji po kojoj je dobio naziv „bolonjski proces“. Danas tzv. „Bolonja“ predstavlja integralni dio većine evropskih zakona o visokom obrazovanju.

ECTS je jedini sistem bodova koji se koristi u Evropi i njegova svrha je da omogući lakši prenos bodova što za cilj ima veću mobilnost studenta, jer olakšava priznavanje perioda studiranja u drugim zemljama.

Ilustracija: Freepik / STUDOMAT

Prednosti ECTS bodovanja?

ECTS olakšava iščitavanje nastavnog programa kada je potrebno da se uporede domaći i strani programi za studente koji su deo svojih studija obavili u inostranstvu. Ovo znači, ako npr. studiraš u Sloveniji, pa preko nekog programa studentske razmjene, jedan semestar provedeš, recimo u Italiji, tebi će se automatski obračunati ETCS bodovi koje si tamo stekao i priznat će se kao ravnopravni na tvom matičnom fakultetu.

Advertisements

Osnovne karakteristike

ECTS se zasniva na principu po kojem se sa 60 bodova izražava opterećenje studenta u toku jedne akademske godine. Opterećenje studenta u savlađivanju određenog programa računa se prema broju „radnih sati“ studenta što je u većini slučajeva oko 1500-1800 sati godišnje i u tim slučajevima se jedan bod/kredit dodjeljuje za oko 25-30 radnih sati.

Nakon toga, bodovi se dodjeljuju nakon uspješnog ispunjenja obaveza predviđanih predmetom kao potvrda da je student ispunio predviđene ishode učenja. Ishodi učenja podrazumijevaju kompetenciju koja oslikava šta će student znati, razumjeti ili moći raditi nakon završetka procesa učenja, dugog ili kratkog.

Da li se i u Sloveniji primjenjuje ovaj sistem?

Da, kao što smo već rekli, ni Slovenija nije izuzetak. Univerziteti u Sloveniji već dugi niz godina uspješno primenjuju ECTS sistem prilikom ocjenjivanja svojih studenata. Ukoliko se odlučiš za studiranje u Sloveniji imat ćeš mnogo više mogućnosti da se prijaviš na neki od programa studentske razmjene, kao i da svoj akademski put nastaviš u nekoj drugoj zemlji EU.

Sigurno postoji neki detalj koji nam je promakao, a tebe možda baš to zanima. Onda imaš savršenu priliku da nam se javiš i zakažeš besplatne konsultacije na kojima možeš da dobiješ sve informacije o tome kakav je proces prijave na slovenačke univerzitete, ali i sve o besplatnim studijama u Sloveniji. Naša agencija za studiranje u Sloveniji stoji ti uvijek na raspolaganju i radujemo se svakoj novoj saradnji sa studentima iz regiona.