Studirajte u Bolonji uz Erasmus+

U okviru Erasmus+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost studenata na Univerzitet u Bolonji.


bologna 1600939908

Period boravka studenata koji je predviđen je od februara do juna 2021. godine – ljetni semestar 2020/2021. Mogućnost prijave imaju studenti Univerziteta u Sarajevu, te nastavno osoblje.

Ukupan broj mjesta koja su na raspolaganju iznosti 3 i to dva za studente i jedno za nastavno osoblje. Studentska stipendija iznosi ukupno 1125 €, dok je za nastavno osboblje previđen dnevni iznos od 160 €, te 275 € za troškove puta.

Moguće je prijaviti se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, na email: erasmus@unsa.ba i to do 26. oktobra 2020. godine, a sve detaljnije informacije potražite ovdje.