Studenti Univerziteta u Bihaću učestvovali u međunarodnom projektu

Na završnoj Konferenciji studenti su prezentirali rezultate provedenog istraživanja u vezi sa učenjem na daljinu u uvjetima pandemije.


studenti certifikati

Pod koordinacijom doc.dr.sc. Ajne Jodanović studenti Univerziteta u Bihaću su učestvovali u međunarodnom projektu pod nazivom ”Distant learning – problem or challenge?”, zajedno sa univerzitetima iz Ukrajine (Ukrainian State University of Railway Transport), Poljske (Politechnika Śląska) i Kirgistana (Ala-Too International University).

Kao jedan od projekat menadžera, doc.dr.sc. Ajna Jodanović je u projektne aktivnosti uključila studente Pravnog, Tehničkog, Biotehničkog, Pedagoškog i Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Na završnoj Konferenciji studenti su prezentirali značajne rezultate provedenog istraživanja u vezi sa učenjem na daljinu u uvjetima pandemije kreirajuči nove ideje u vezi sa procesom obrazovanja u budućnosti, te su timski i s posebnim entuzijazmom predstavili Univerzitet u Bihaću u najboljem svjetlu.

U prisustvu rektora prof.dr.sc. Fadila Islamovića, prorektora za naučno-istraživački rad i međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu prof.dr.sc. Amele Čolić, Alme Bosnić ispred Ureda za NIR i međunarodnu saradnju, te doc.dr.sc. Ajne Jodanović kao projekat menadžera i koordinatora svih aktivnosti, jučer su studentima Univerziteta u Bihaću koji su učestvovali u međunarodnom projektu svečano uručeni certifikati, piše Mojcazin.ba.