Stipendije u okviru programa “Go Styria”

Pokrajina Štajerska u saradnji sa Univerzitetom u Gracu je kroz program Go Styria osigurala grant koji se fokusira na dolazne istraživače za master i doktorske studije ali i na postdoktorante.


Univerzitet u Gracu; Foto: Wikipedia
Univerzitet u Gracu; Foto: Wikipedia

Pokrajina Štajerska u saradnji sa Univerzitetom u Gracu je kroz program “Go Styria” osigurala grant koji se fokusira na dolazne istraživače za master i doktorske studije ali i na postdoktorante. U zimskom semestru 2014/15 će se dodijeliti ukupno 50 mjesečnih stipendija. 

Program stipendija je fokusiran na studente master i doktorskih studija koji su:

 • Trenutno upisani na univerzitetima u jugoistočnoj Evropi (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Grčka, Kipar, Turska, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Moldavija), kao i oni koji će još uvijek biti upisani u zimskom semestru 2014/15;
 • Trenutno već rade na svojim master i doktorskim tezama;
 • Žele da dođu na Univerzitetu u Gracu kao studenti na razmjeni kako bi istraživali a zatim završili svoje studije na matičnom univerzitetu;

Kao i postdoktorante iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Kipra, Turske, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Moldavije koji su završili doktorski studij s odličnim rezultatima. U vrijeme podnošenja aplikacije, doktorat ne treba da bude stariji od jedne godine.

Rok za apliciranje je 30. april 2014. (rok prijema putem pošte).

Više informacija i on line aplikacijski obrazac možete pronaći ovdje.

Kontakt osoba za studente master i doktorskog studija:

 • Christa Grassauer, M.A.
  christa.grassauer@uni-graz.at
  P: +43 / 316 / 380-1254,
  F:+43 / 316 / 380-9156
  Office hours: Mon – Fri from 9.30 am to 12 pm, Wed from 1 to 3 pm

(mladi.info)