Stipendije u oblasti novinarstva Harvard univerziteta

Harvard univerzitet objavljuje poziv za Nieman-Berkman program stipendiranja studentima koji namjeravaju da rade na određenom istraživanju ili projektu koji se odnosi na inovacije u novinarstvu. Budući stipendisti će imati priliku da upišu doktorske studije na bostonskom Harvard univerzitetu u Americi.


boston harvard university 000058925298

Program je namjenjen svim studentima novinarstva koji su kreativni i koji žele da otkriju nova inovativna rješenja koja će doprinijeti razvoju novinarstva. U okviru programa, Univerzitet dodjeljuje stipendije koje pokrivaju sve troškove studiranja. Kandidati koji budu odabrani za stipendijski program će provesti dva puna semestra na predavanjima na Harvardu sa nekim od najvećih mislilaca na Univerzitetu, učestvovat će u Nieman događanjima i sarađivat će sa svojim kolegama.

Pravo na prijavu ostvaruju domaći i inostrani studenti koji moraju ispuniti određene kriterijume za pomenuti stipendijski program. Kandidati moraju raditi u oblasti novinarstva, u nekoj biznis kompaniji, odnosno u oblasti marketinga i mora ih odlikovati izaražen liderski potencijal.

Prijave se podnose elektronskim putem, pri čemu je potrebno popuniti aplikacioni formular i kandidat mora naznačiti svoju namjeru da bude razmotren za Nieman-Berkman Klein program stipendiranja.

Rok za prijavu je 1. decembar 2017. godine.

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na: Nieman fondacija.

(Mreža-mira.net)