Stipendije Bosana Fondacije za akademsku 2016/17. godinu

Bosana Fondacija iz Los Anđelesa raspisala je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog (I) ciklusa studija sa područja države Bosne i Hercegovine za akademsku 2016/17. godinu.


bosana fondacija stipendije cover

– Pravo apliciranja za stipendije Fondacije imaju redovni studenti, državljani Bosne i Hercegovine, koji studiraju na jednom od državnih fakulteta, nisu stariji od 21 godinu, ako upisuju prvu godinu studija ili nisu stariji od 25 godina za ostale godine studija, nisu studenti završnih godina studija i tokom studija nisu obnovili više od jedne godine, saopćeno je iz Fondacije.

Prednost za dodjelu stipendije imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu ili su u prošlosti bili mješteni u domu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici.

Kriteriji za dodjelu stipendija su: opći uspjeh iz srednje škole, prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina), nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima, socijalni status i sl.

Prijave na konkurs podnose se na online obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Bosana Fondacije (www.bosanafoundation.org). Prijava za stipendiju se popunjava elektronski zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom.

Prijave za stipendiju se mogu izvršiti do 15 augusta 2016. godine.

Detaljnije (tekst konkursa) pogledajte u nastavku…

Konkurs Bosana Fondacije za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države Bosne i Hercegovine u akademskoj 2016/17. godini.

I.

Bosana Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa visokog obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2016/17. godinu.

II.

Uslovi za apliciranje na konkurs za dodjelu stipendije su sljedeći:

 • prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu ili su u prošlosti bili mješteni u domu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;
 • pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti kandidate iz porodica sa jednim oditeljem i ostale kandidate koji prikazu potrebu za materijalnom podrškom;
 • status redovnog studenta na jednom od državnih fakulteta BiH;
 • državljanstvo BiH;
 • da nisu stariji od 21 godinu, kada upisuju prvu godinu studija;
 • da nisu stariji od 25 godina (za ostale godine);
 • da nisu studenti završnih godina studija;
 • da tokom studija nisu obnovili više od jedne godine, s tim da to ne može biti odina kada konkurišu za stipendiju;

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:

 • opći uspjeh iz srednje škole;
 • prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina);
 • nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima;
 • socijalni status;
 • ostalo (detalje možete naći u prijavi).

IV.

Prijave na konkurs podnose se na online obrascu koji se moze preuzeti na internet stranici Bosana Fondacije (www.bosanafoundation.org).

Uz popunjenu prijavu na konkurs priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane u kriterijima i uslovima prijave. Dokumentacija se šalje putem elektronske pošte, pa je potrebno skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi. Lista potrebnih dokumenata je navedena u prijavi za konkurs.

Molimo kandidate da šalju samo potpune prijave koje ce sadržavati sve dokumente navedene u prijavi. Osoblje fondacije nije dužno čuvati nepotpune prijave dok kandidati prikupljaju ostale potrebne dokumente.

V.

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2016/2017. godini, mjesečni iznos i iznos za dodatne školske troškove donijet će se naknadno.

VI.

Prijave na stipendiju se mogu izvršiti od dana objavljivanja konkursa 1. jula 2016. do 15 augusta 2016., kada se zatvara konkurs. Studenti koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i intervjuisani u zadnjoj sedmici augusta. Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena polovinom septembra 2016.

Prijava za stipendiju se popunjava elektronski i predaje direktno na našoj web stranici, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!

(stipendije.ba)