SPUS: “Studenti i njihova prava će biti zastupljeni u najboljem interesu”

"Studentski predstavnici neće dopustiti degradaciju i oduzimanje stečenih prava i obaveza studenata koji studiraju u Kantonu Sarajevo."


SPUS
Foto: Facebook

Dana 16.02.2022. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je organizovao sastanak sa predstavnicima studentskih asocijacija matičnih fakulteta povodom ponovnih najava donošenja Zakona o visokom organizovanju.

Studentski predstavnici su na sastanku aktivno učestvovali u formiranju jedinstvenih prijedloga i primjedbi na tekst Prednacrta Zakona o visokom obrazovanju. Zajedničkim radom, formiran je niz amandmana i primjedbi koje će se zastupati u narednom periodu, čime se još jednom potvrđuje jedinstven stav studentskih predstavnika.

Studenti i njihova prava će biti zastupljeni u najboljem interesu. Naglašeno je da nema kompromisa povodom vitalnih stvari koje Prednacrt uređuje, te studentski predstavnici neće dopustiti degradaciju i oduzimanje stečenih prava i obaveza studenata koji studiraju u Kantonu Sarajevo, objavljeno je na Facebook stranici SPUSa.