SPUS: Nedopustivo samovoljno tumačenje Odluka od strane Senata u vrijeme upisnog roka

Senat donosi tumačenje koje je protivno interesu studenata, te koje u vremenu upisa je donijelo ogromne probleme za studentsku populaciju.


SPUS

Kao što je javnosti poznato, Skupština Kantona Sarajevo je prihvatila zahtjeve Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu koje se tiču dodatnih ispitnih termina, te prenosa 3 predmeta ili 15 ECTS bodova.

Po donošenju izmjena Zakona o visokom obrazovanju, Senatu Univerziteta je ostavljeno pravo odlučivanja o donošenju ovih odluka, što je na vanrednoj sjednici Senata 01.10. i učinjeno.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Nakon donošenja Odluke kojom se studentima omogućava prenos 3 predmeta ili 15 ECTS bodova sa tekstom: “Studenti u postupku upisa u studijsku 2021/2022. godinu imaju pravo da prenesu najviše 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje u narednu godinu studija“, Senat Univerziteta u toku upisa studenata na više godine koji su bez ograničenja mogli prenositi predmete u više studijske godine, na sjednici 06.10. (pet dana nakon donošenja Odluke) donosi tumačenje koje je protivno interesu studenata, te koje u vremenu upisa je donijelo ogromne probleme za studentsku populaciju.

Tim tumačenjem, protiv kojeg su glasali predstavnici SPUS-a u Senatu, te određen broj dekana organizacionih jedinica, Senat Univerziteta bez ikakvog obrazloženja ili mišljenja zakonodavca ograničava članove Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, te samovoljno daje tumačenje donešenih odluka. Važno je za naglasiti, da uz tumačenje nije dostavljeno autentično mišljenje zakonodavca, niti stručno mišljenje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

SPUS ističe da ovakva tumačenja, u upisnom periodu, retroaktivna tumačenja dovode u upit mogućnost velikog broja studenata da upišu narednu studijsku godinu.

SPUS poziva Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te Komisije Skupštine Kantona Sarajevo kojima smo uputili zahtjeve za tumačenje, da urgentno dostave mišljenja i tumačenja koja bi ispravila nepravdu učinjenu studentima, te koja bi bila u najboljem interesu studenata koji su budućnost Bosne i Hercegovine.

ministarstvo