Skupština TK usvojila novi kantonalni Zakon o visokom obrazovanju

Skupština Tuzlanskog kantona je uz burnu raspravu konačno usvojila novi kantonalni Zakon o visokom obrazovanju.


Foto: Tuzlanski.ba
Foto: Tuzlanski.ba

Zakon je još u fazi nacrta izazvao dosad neviđene reakcije unutar akademske zajednice, pa je čak i Senat Univerziteta u Tuzli uputio javni poziv Vladi TK-a da ne usvoji zakon koji će degradirati ovu ustanovu.

Benefiti

Iz pozicije u Skupštini novi zakon najavljuju kao prekretnicu za visoko obrazovanje ovog kantona, a benefita će, kako je kazao Midhat Čaušević, predsjednik skupštinske Komisije za obrazovanje, najviše imati studenti.

– Studenti dobijaju aprilski rok, a omogućeno im je da mogu završiti studij prije predviđenog roka. Također, ukoliko obnavljaju godinu, oni mogu da učestvuju u slušanju i polaganju ispita iz sljedeće studijske godine do određenog broja bodova, kazao je Čaušević.

Koristi će, također, imati i asistenti i viši asistenti, kojima je omogućeno da produže izborni period za još dvije godine, čak i ako nisu stekli uslove za napredovanje.

– Nastavnici dobijaju plaćenu akademsku godinu u zvanju vanrednog i redovnog profesora za pisanje naučnoistraživačkih djela, a asistenti mogu dobiti do tri godine neplaćenog rada zbog magistrata, odnosno doktorata u inostranstvu. Prvi put je regulisano da sve akademsko osoblje dobija ugovor na neodređeno vrijeme, što dosad nije bio slučaj, kazao je Čaušević.

Iako je zakon rezultat javne rasprave, kroz koju je na nacrt uvršteno čak 80 posto amandmana, iz opozicije smatraju da su suštinske promjene izostale, te da je grubo narušena autonomija Univerziteta.

– Autonomija je narušena, to je definitivno. Senat izabere rektora, ali njega mora odobriti Upravni odbor Univerziteta, u kojem većinu članova postavlja Vlada TK-a. To je jasna poruka da Vlada daje zadnju riječ. Na isti način sad taj rektor odobrava imenovanja dekana fakulteta, koje su dosad imenovala naučno-nastavna vijeća tih fakulteta, kazao je za Oslobođenje Dževad Hadžić, zastupnik u Skupštini TK-a.

Opozicija je u Skupštini negodovala i zbog izostanka mehanizama kontrole privatnih univerziteta, kao i zbog načina ocjenjivanja elaborata o opravdanosti osnivanja jednog takvog univerziteta.

– Prema ovom zakonu, taj elaborat koji dostavi nova visokoškolska ustanova, odobrava samo Vlada. On ne ide u Skupštinu. S druge strane, na pretprošloj sjednici Skupštine poslanici su odlučivali o osnivanju srednje škole u Lukavcu, odnosno o promjeni iz gimnazije u mješovitu školu. Očito je namjera Vlade da ovdje niču privatni univerziteti, dodao je Hadžić.

Sve je zvanično

Trenutni vršilac dužnosti predsjednika Sindikata visokog obrazovanja profesor Samir Nurić kazao je za Oslobođenje da novi princip imenovanja rektora ne donosi suštinske promjene u odnosu na dosadašnju praksu.

– Mi smo dosad imali zakon koji je garantovao autonomiju Univerzitetu, ali smo istovremeno imali rektora koji je bio najispolitizovaniji rektor u povijesti Univerziteta. Tako da ovo suštinski neće ništa promijeniti, sad je sve to samo zvanično i to je ono što možda ne zvuči dobro. Međutim, ukoliko na čelu ustanove budemo imali dobru osobu, mislim da ćemo moći uraditi i dobre stvari, kazao je prof. Nurić.

Usvajanje Zakona je stvorilo i uslove za imenovanje rektora, s obzirom na to da se na prošlom konkursu za ovo mjesto nije javio nijedan kandidat. Međutim, iako je novi zakon usvojen, na dnevnom redu posljednje sjednice Senata nije se govorilo o novom konkursu. Mogući razlog za to je činjenica da Enver Halilović, bivši rektor, nikada nije zvanično predao dužnost novoj v.d. rektorici Aidi Crnkić, zbog finansijskih malverzacija koje trenutno istražuje komisija Univerziteta.

(Oslobođenje/STUDOMAT.ba)