Senat UNSA: Dodatni ispitni rok za studente

Na današnjoj elektronskoj sjednici Senata usvojeni su sljedeći zaključci u kojima je i zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu za dodatni ispiti rok.


unsa studomat
Foto: STUDOMAT

Zaključci doneseni na današnjoj sjedici Senata Univerzieta u Sarajevu:

Advertisements

1. U svrhu završetka nastave u studijskoj 2019/2020. godini, nastavlja se izvedba u online režimu svih oblika nastave, konsultacija, nadoknada i ispita na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu, uz izuzeće dijelova nastave i ispita koji podrazumijevaju praktični rad studenata (eksperimentalne i kliničke vježbe, kamerno muziciranje, tehničko-tehnološke vježbe, arhivski rad, vježbe iz stručno-umjetničkih predmeta, specifično individualne vježbe, terenske vježbe i stručna praksa).

2. Praktični dio nastave i ispita iz tačke 1. Zaključaka održat će se u prostorijama fakulteta, akademija i nastavnih baza u grupama do maksimalnog broja od 15 osoba u prostoriji, uz poštivanje epidemioloških mjera.

3. Za predmete čija je nastava u ljetnom semestru studijske 2019/2020. godine nepotpuno realizirana u online režimu, ista se produžava za jednu sedmicu. Zadužuju se fakulteti i akademije da u tom periodu organiziraju nadoknade neodržane nastave, dodatne konsultacije i pripreme za ispit u skladu sa tačkom 1. ovih Zaključaka. Shodno navedenom, završni i popravni junsko-julski ispitni rokovi se pomjeraju za jednu sedmicu. U slučaju nadoknade parcijalnih provjera znanja, nastavnici su dužni osigurati period od najmanje 15 dana između parcijalnih i završnih ispita.

4. Za predmete čija se nastava nije održavala u online režimu fakulteti i akademije su obavezni da istu nadoknade najkasnije do 31. 07. 2020. godine, te da osiguraju održavanje parcijalnih i završnih ispita u skladu sa Zakonom, Statutom i pravilima studiranja, uz poštivanje epidemioloških mjera uz prethodnu pisanu prijavu svih nadoknada Univerzitetu od strane fakulteta i akademija na kojima postoji potreba za istom, sa prijedlozima kako istu planiraju održati (u kojim terminima i sa kolikim grupama studenata).

5. Odobrava se dodatni ispitni termin u popravnom ispitnom roku za sve predmete ljetnog semestra.

6. Odbrane završnih radova na svim ciklusima studija, uključujući i radne i finalne verzije doktorskih disertacija, mogu se vršiti online i u učionici u prisustvu komisije, zapisničara i kandidata koji brani rad, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Advertisements

7. Uspostava praktičnog dijela nastave i ispita u učionici, a u skladu sa tačkom 2. ovih Zaključaka, počinje nakon što se ispune uslovi za vraćanje studenata u studentske domove, kao i nakon vraćanja izuzetih prostorija fakulteta u izvornu namjenu.

8. Nalaže se fakultetima i akademijama da za studente Univerziteta koji dolaze izvan Kantona Sarajevo i izvan Bosne i Hercegovine, a u smislu prisustva na dijelu nastave u učionici, omoguće zamjenske oblike kroz online nastavu i sl. uz obavezno javljanje studenata prodekanu za nastavu.

9. Prijemni ispiti će se održati online i/ili u učionici uz prisustvo komisije, zapisničara i kandidata koji polažu prijemni ispit, u grupama ne većim od 15 osoba na jednom mjestu i uz poštivanje epidemioloških mjera.

10. Univerzitet traži od resornog ministarstva obezbjeđenje dodatnih finansijskih sredstava za nabavku sredstava za dezinfekciju s ciljem poštivanja epidemioloških mjera.

11. Svi Zaključci pod rednim brojem 1. do 10. će se uvrstiti u Odluku o izmjeni Akademskog kalendara za studijsku 2019/2020. godinu, a nakon usaglašavanja istih sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te usvajanja istih od strane Senata Univerziteta u Sarajevu.

– Uprkos svim navedenim zaključcima Senata Univerziteta u Sarajevu, SPUS je tražio dva dodatna roka, ukidanje uslovnih predemta a na tom putu nećemo odustati dok se zahtjevi studenata ne usvoje, dodaje se u sapoštenju SPUS-a.