Savjeti za uspješno spremanje ispita: Uz ova tri stila učenja zasigurno ćete očistiti godinu

Tajna je u stilovima učenja.


Concentrated on studying.
Ilustracija: Envato

Sigurno ste se do sada hiljadu puta pitali kako to da neki vaš kolega ili kolegica mogu da savladaju gradivo na veoma lak način dok vi, koristeći isti taj način, ne ostvarujete značajniji uspjeh. Tajna je u stilovima učenja.

Advertisements

Najkraće, mogu se podijeliti na vizuelni, auditivni i kinestetički stil učenja.

Vizuelni stil učenja

Ovoj grupi pripadate ako je za vas karakteristično da morate da vidite vizuelnu predstavu stvari koje učite. Usvajanje informacija mora biti propraćeno nečim vidljivim što stvara asocijacije u mozgu i omogućava vam da na lakši način nove informacije zapamtite, prenosi startuj.ba.

Također, oni koji vladaju ovim stilom učenja vole ilustracije, grafikone, crteže i prezentacije, više vole da sami čitaju nego da im neko čita (audio knjiga na primer), uočavaju detalje, imaju jak osjećaj za boje i mogu biti skloni umjetnosti, skloni su maštanju, organizovani su i uredni, crtaju i šaraju tokom predavanja, važno im je da imaju svoj prostor i da ih niko ne ometa dok rade i često znaju šta bi rekli ali teško pronalaze riječi.

Ako ste se pronašli u opisima iznad onda bi vama sledeće stvari definitivno olakšale učenje:

Advertisements
  • Zapisivanje bitnih informacija, tj. ključnih reči
  • Podvlačenje važnih dijelova teksta raznim bojama
  • Kada učite koristite crtanje i sopstvene grafikone za lakše pamćenje gradiva
  • Na predavanjima pažljivo posmatrajte šta profesori pokazuju i pišu pa se kasnije prisjetite toga
  • Tokom ispita probajte da vizualizujete stranicu u knjizi na kojoj stoji odgovor na pitanje pred vama

Auditivni stil učenja

Kao što sam naziv govori sluh je primaran kod onih koji uče putem auditivnog stila. Takve osobe uče slušajući i prije će zapamtiti ono o čemu se priča ili diskutuje nego samu vizuelnu scenu toga. Isto tako, pored toga što vole da slušaju objašnjenja nečega, vole i sami da usmeno objašnjavaju, diskusija, rasprava i razmjena ideja su kod njih visoko cijenjene, dobro rade u grupi ili paru, naglas čitaju ono što žele da zapamte, i buka ih lako može prekinuti u onome što rade.

Ko spada u ovakve osobe trebalo bi da čita naglas dok uči i/ili snimi sebe dok čita gradivo pa posle preslušava, da zamoli nekoga da ga presliša i razgovara sa nekim o novom naučenom sadržaju, da obezbjedi tišinu u prostoru koji uči i da podstiče rasprave i diskusije na predavanjima.

Kinestetički stil učenja

Sasvim sigurno poznajete osobu koja je u nekoj situaciji rekla „ma nemoj mi objašnjavati već daj ti meni da ja to probam da uradim“. E upravo takve osobe su kinestetičari. Njima je za učenje potrebno da budu u pokretu i da nešto rade.

Karakteristike ovih osoba podrazumijevaju da su one često u pokretu i orijentisane na tjelesnu aktivnost, vole da učestvuju u novim stvarima, vole praktične radove, da izgrađuju stvari, modele, često mašu rukama dok govore i koriste mimiku, teško im je da ostanu mirni dugo vremena jer imaju potrebu za kretanjem, često budu sportski aktivni i dobro se orijentišu u prostoru.

Ako ste kinestetičar definitivno će vam pomoći da se na primjer šetate dok učite, mijenjate položaj sjedenja ili ležanja dok čitate, učestvujete u svakom praktičnom radu koji vam se ponudi, da pravite kratke pauze u radu i učenju kako bi se razgibali, i da na sve moguće kreativne načine ponavljate gradivo.