Savjeti za studente: Kako učiti manje, ali učiti bolje?

Svaki student se ponekad pita: Kako učiti manje, ali učiti bolje?


student.ucenje

Priprema jednog ozbiljnog i obimnog ispita navela nas je na razmišljanje kako možemo pripremiti taj ispit, a da ne provedemo cijeli dan nad knjigom. Učenje satima često se ne pokaže kao efikasno i ne daje željene rezultate, šta više može biti i kontraproduktivno, piše studentskizivot.com.

Advertisements

Professor Marty Lobdell predavao je psihologiju 40 godina na Pierce College-u u Vašingtonu i razvio je posebnu metodu učenja. O ovoj metodi možete čuti u sljedećem videu:

Video je dug stoga vam prenosimo ključne ideje.

Učite u vremenskim intervalima po 25-30 minuta, umjesto po nekoliko sati bez prestanka.

Kako professor Lobdell tvrdi, nakon ovog vremenskog perioda vaša sposobnost da zapamtite ono što ste pročitali znatno opada. Učite po 25 minuta od jednom, zatim napravite kratku pauzu tokom koje ćete se pozabaviti nekom drugom aktivnošću koja će vam zapravo skrenuti pažnju od onoga što učite, a nakon pauze nastavite da učite.

Odredite mjesto za učenje

Neophodno je da odaberete mjesto koje je udobno i koje će biti namijenjeno samo za tu svrhu. Nikako ne smijete učiti na krevetu, ispred TV, na mjestu gdje inače odmarate…

Prepoznajte razliku između prepoznavanja i sjećanja

Prepoznavanje zahtjeva je okidač da se nečeg sjetite, a taj prekidač možda vam se neće “upaliti” na testu. Kada učite koncentrišite se na pamćenje. Testirajte sebe kao da ste na ispitu i pokušajte da što manje konsultujete bilješke pri izlaganju.

Napravite odlične bilješke kako biste kasnije lakše učili

Advertisements

Postoje brojne metode hvatanja bilješki, pokušajte da pronađete onu koja je najbolja za vas. Na predavanjima hvatajte bilješke i prilagodite ih svojim potrebama i navikama u učenju. Ukoliko niste vični “elegantnom” hvatanju bilješki, (a ko još jeste), prepišite i razvrstajte sve ono što ste tog dana zapisali. Kada budete imali sve pregledno pred sobom, biće vam mnogo jasnije šta je potrebno naučiti.

Budite spremni da naučite nekoga

Ukoliko ste u mogućnosti da nekome prenesete ono što ste upravo naučili znači da ste u potpunosti postigli željeni cilj i da ste utvrdili ono što je trebalo da naučite i zapamtite.

Čitajte skripte i udžbenike efikasno

Koristite SQ3R metod — istraživanje, pitanje, čitanje, izlaganje, ponavljanje — kako biste aktivno “upijali” informacije. Samo čitanje nije dovoljno.

I konačno, sve ono što ste naučili podijelite u dvije kategorije: činjenice i koncepti.

Činjenice su one vrste informacija koje biste eventualno mogli zaboraviti, stoga je potrebno da primijenite i neku od mnemotehnika kako biste zapamtili te informacije. Koncepti su kao lijepak koji drži sve elemente šire slike na jednom mjestu. To je ono što je najznačajnije za učenje.

Ukoliko želite da čujete cijelo predavanje profesora Lobdell-a, pogledajte video.

Pokušajte da primijenite ove metode i unaprijedite svoje učenje. Ako vam olakša pripremu ispita, to će biti odlično!