Sarajevo: Poziv za učešće u projektu “Moj izbor” 2012.

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ Sarajevo i u 2012. godini implementira projekat „Moj izbor“ koji ima za cilj unapređenje znanja, vještina i kompetencija mladih za kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos.


mladi par

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ Sarajevo i u 2012. godini implementira projekat „Moj izbor“ koji ima za cilj unapređenje znanja, vještina i kompetencija mladih za kvalitetniji izbor partnera i funkcionalniji partnerski odnos.

mladi par“Naše opredjeljenje motivisano je željom da se mladima pruži podrška i pomoć da njihov partnerski odnos započne na dobar i zdrav način, što daje veće garancije za dalji tok veze i njen kvalitet”, saopšteno je iz ove Javne ustanove.

Projekat „Moj izbor“ je osmišljen upravo na taj način da kroz edukativne i interaktivne radionice za mlade koji donose odluku o stupanju u partnersku vezu ili brak, doprinese kvalitetnom izboru partnera i funkcionalnosti partnerskih odnosa.

U ovoj godini planirana je realizacija radionica sa dvije grupe mladih (od 10-12 članova). Projekat se realizira kroz 8 radionica koje se temelje na grupnom radu, aktivnom i ravnopravnom učešću svih učesnika radionica, iskustvenom učenju, te interaktivnim i kooperativnim strategijama podučavanja. To znači da voditelj radionica nije jedini izvor saznanja već i moderator koji stvara uslove i podstiče učesnike da, kroz razmjenu iskustva i međusobnu interakciju, steknu nova znanja i razviju svoje vještine i sposobnosti.

Mogućnost učešća u ovom projektu imaju mladi od 18 do 28 godina, koji imaju inicijalna iskustva u partnerskim odnosima i koji pokažu dovoljan stepen motivacije i interesovanja za uključenje u grupnu aktivnost.

Sa zainteresovanim će se obavit inicijalni usmeni intervju, na osnovu kojeg će se procijeniti motiviranost i zainteresovanost za učešće u projektu. Ukoliko ste Vi, Vaši prijatelji i poznanici zainteresovani za učešće, molimo Vas da to potvrdite najdalje do 01.10.2012. godine na e-mail: savsar2001@yahoo.com ili na brojeve telefona 033/572–050 i 061/500–700.

(STUDOMAT.ba)