RS: Stupio na snagu zakon o volontiranju

Zakon o volontiranju je prepoznao volonterske servise kao ključne aktere za unapređenje volontiranja i posredovanje između volontera i organizatora volontiranja, a ovim zakonom je predviđeno i donošenje Strategije koja je trenutno u procesu izrade.


vlada rs1

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, na 30. Sjednici, Zakon o volontiranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 89/13) koji je jučer, 25.10.2013. godine, stupio na snagu.

Volontiranje je, u smislu ovog zakona, aktivnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volontiranje, u smislu ovog zakona, je organizovana dobrovoljna aktivnost ili pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti u cilju opšte, zajedničke dobrobiti ili dobrobiti drugog lica bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Volonter može biti svako fizičko lice starije od 15 godina koje u Republici obavlja volonterske usluge u skladu sa ovim zakonom.

Zakon o volontiranju je prepoznao volonterske servise kao ključne aktere za unapređenje volontiranja i posredovanje između volontera i organizatora volontiranja, a ovim zakonom je predviđeno i donošenje Strategije koja je trenutno u procesu izrade. Novi zakon propisuje i da organizator volontiranja može da bude i privredno društvo, odnosno javno preduzeće, jer se kroz volontiranje zaposlenih, ne doprinosi samo razvoju lokalne zajednice, već se u isto vrijeme poboljšava reputacija i imidž organizatora volontiranja, pomaže u kreiranju timskog duha među zaposlenima, unapređuje zadovoljstvo poslom, povećava produktivnost, istovremeno omogućavajući zaposlenima ili poslodavcu da razviju nove vještine.

Neophodno je istaći da je Ministarstvo porodice, omladine i sporta od prvog Zakona o volontiranju usvojenog 2008. godine, a u skladu sa preporukama Savjeta Evrope, zauzelo stav da se volontiranjem ne smije i ne može rješavati problem nezaposlenosti, jer to može dovesti do iskorištavanja volontera kao besplatne radne snage. Zato Ministarstvo ima jasan stav da ovaj Zakon o volontiranju treba da promoviše volontere kao ljude koji doprinose razvoju lokalnih zajednica, a volontiranje kao društveno koristan rad koji nema za cilj sticanje radnog iskustva.

Termin volonterskog rada definisan je i Zakonom o radu i, u smislu tog zakona, definiše obavljanje pripravničkog staža bez zaključivanja ugovora o radu a s ciljem sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog ispita ukoliko je to uslov za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.  U vezi s tim Ministarstvo porodice omladine i sporta je 24.10.2013. godine Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite uputilo sugestiju da se termin „volonter“ i „volonterski rad“ u Zakonu o radu zamijeni nekim drugim adekvatnim terminom (stažista, pripravnik bez zasnivanja radnog odnosa, praktikant i sl.).

Ovim Zakonom propisan je izgled volonterske knjižice, kako bi bar na taj način bio vrednovan i evidentiran volonterski angažman, jer se ne smije zanemariti činjenica da volontiranje doprinosi unapređenju i razvoju ličnih socijalnih kompetencija i vještina koje ljude koji su volontirali čine konkurentnijim na tržištu rada, saopšteno je iz Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

(vladars.net)