ELSA Sarajevo organizuje predavanje dr. sci. Katerine Uhlirove

ELSA Sarajevo (Evropsko udruženje studenata prava) organizuje predavanje dr. sci. Katerine Uhlirove s Pravnog fakulteta Masaryk Univerziteta u Brnu na temu "Enforcement of International Criminal Law by International and Domestic Courts: Advantages and Disadvantages".


elsa banner

ELSA Sarajevo (Evropsko udruženje studenata prava) organizuje predavanje dr. sci. Katerine Uhlirove s Pravnog fakulteta Masaryk Univerziteta u Brnu na temu “Enforcement of International Criminal Law by International and Domestic Courts: Advantages and Disadvantages”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 28. oktobra 2013. godine, u prostorijama IUDEX-a na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevo sa početkom u 9 sati.

ELSA Sarajevo poziva sve zainteresovane nastavnike, saradnike i studente da prisustvuju predavanju.

(STUDOMAT.ba)