RS: Studenti ‘bježe’ od prirodnih nauka

Matematiku i informatiku kao deficitarna zanimanja završilo je 511 osoba, dok se za proizvodne tehnologije i građevinarstvo odlučilo njih 435.


Matematiku i informatiku kao deficitarna zanimanja završilo je 511 osoba, dok se za proizvodne tehnologije i građevinarstvo odlučilo njih 435.

Advertisements

U Republici Srpskoj je u 2012. diplomirao 7.481 student i i polovina njih stekla je zvanje iz obrazovne oblasti društvenih nauka, poslovanja i prava.

Najmanje “diplomaca” završilo je visoko obrazovanje u oblasti usluga i to svega 2,4 posto, a nešto malo više odlučilo se za poljoprivredu i veterinarstvo.

Matematiku i informatiku kao deficitarna zanimanja završilo je 511 osoba, dok se za proizvodne tehnologije i građevinarstvo odlučilo njih 435.

Broj diplomiranih studenata na javnim, privatnim i teološkim fakultetima u RS-u u prošloj godini je za 4,8 posto manji u odnosu na 2011., podaci su entitetskog Zavoda za statistiku.

Advertisements

Iz statističkih podataka vidljivo je da su svega 32 osobe stekle diplomu s 21 godinom, 989 je steklo određeno visoko zvanje s 25 godina starosti, a čak 2.719 je na kraju ovog vida školovanja imalo je 30 ili više godina.

Od ukupnog broja akademaca koji su završili školovanje 58,8 posto su studentice.

Prema “starom” programu obrazovanja diplomiralo je 20,3 posto studenata, a prema programu prilagođenom Bolonjskoj deklaraciji njih 79,7 posto.

Od ukupnog broja diplomiranih studenta na visokim školama diplomiralo je 20,8 posto, na univerzitetima 78,6 posto, a 0,6 studenata diplomu je steklo na teološkim fakultetima.

(FENA/Depo)