Motivacija i učenje

Sunce, proljeće i ljetne bašte teško da nas baš motivišu za učenje. Kako god, ispitni rokovi su u toku, a učenje, prije svega, zahtijeva motivaciju.


motivacija ucenje

Sunce, proljeće i ljetne bašte teško da nas baš motivišu za učenje. Kako god, ispitni rokovi su u toku, a učenje, prije svega, zahtijeva motivaciju.

Piše: Šejla Vatreš

motivacija ucenjeMotivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti radi ostvarenja nekog cilja. Psihologija obrazovanja dijeli motivaciju na unutrašnju (intrinzičnu) i vanjsku (ekstrinzičnu) motivaciju.

Unutrašnja motivacija proizlazi iz želje za samoaktualizacijom, uspjehom, učenjem određene teme za koju smo posebno zainteresovani. S druge strane, vanjska motivacija je motivacija zbog koje radimo i učimo radi ostvarivanja nekih rezultata, npr. ocjene.

Kako bi bili zadovoljni postignutim rezultatima, bitno je da sebi postavite cilj, bilo da vas pokreće unutrašnja, vanjska ili obje vrste motivacije.

Nakon što odredite ciljeve i prioritete, na redu je time management. Da biste efikasno upravljali svojim vremenom, pored svih planiranih dnevnih aktivnosti, odredite i vrijeme za učenje.

Odredite i u kakvom okruženju ste najproduktivniji, u kojem dijelu dana, da li efikasnije učite sami ili u grupi.

U svakom slučaju, pronađite ono što vas motiviše i imajte pozitivan stav.

“Ne postoji poraz, izuzev prestanka pokušavanja. Nema poraza osim onoga u nama, nema nepremostive prepreke osim naše vlastite unutrašnje slabe namjere.” – Elbert Hubbard

(STUDOMAT.ba)