RS: Konkurs za sufinansiranje studentskih projekata 2016

Ministarstvo prosvjete i kulture RS raspisalo je konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u RS za 2016. godinu.


vlada rs

Resorno ministarstvo podržaće projekte iz sljedećih oblasti:

Advertisements
  • studentsko organizovanje, međunarodna saradnja, organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta, uključivanje u međunarodne studentske asocijacije i učešće u zajedničkim aktivnostima, posjeta međunarodnim studentskim skupovima i susretima,
  • stručni programi, tribine i predavanja, naučno-stručni radovi, projekti i elaborati od interesa za sistem visokoškolskog obrazovanja,
  • sportske i kulturne aktivnosti i edukacija,
  • studentski mediji i
  • ostali projekti koji doprinose unapredjenju studentskog rada i organizovanja, studentskog standarda, zastupanju interesa i prava studenata.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

Advertisements

Tekst konkursa i obrazac za prijavu preuzmite u prilogu.

(UIS)