Rektor UNSA: Privatni fakulteti nemaju ni deseti dio kvaliteta koji imaju javni univerziteti u BiH

Ono što pravi problem je olako davanje akreditacija privatnim univerzitetima, smatra rektor.


skrijelj
Foto: Youtube

Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, gostovao je u emisiji “Dan uživo” na Televiziji N1, a tema gostovanja bila su brojna pitanja koja se tiču studenata u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

Između ostalog, studenti su ovoj televiziji poslali upit u kojem izražavaju svoju zabrinutost jer nema povrata školarine za 20 posto najuspješnijih studenata.

Prema iskazu rektora Škrijelja za neprovođenje ove odluke odgovorno je Ministarstvo za nauku i visoko obrazovanje.

– Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade je zaustavilo Univerzitet da svoju odluku provede do kraja. Zašto je to uradilo ministarstvo ne znam, to je pitanje za ministricu. Ti studenti su upisani po zakonu iz 2017. godine, to je njihovo stečajno pravo, mi smo im po tom zakonu dali šansu da se oslobode, ali smo tražili da zaštitimo neke fakultete da ne bi bankrotirali. Na primjer, Stomatološki fakultet u Sarajevu, školarina je 7 000 na godišnjem nivou, za 100 studenata to je 700 000 KM, ni rektor ni dekan nemaju pravo da iz Budžeta KS potroše 700 ooo bez odluke Vlade i Skupštine KS, naveo je rektor.

Jedno od pitanja na koje je odgovorio rektor tiče se priznavanja diploma iz BiH u Republici Hrvatskoj. Prema navodima voditelja emisije “Dan uživo” problemi sa priznavanjem BH diploma pojavili su se u Hrvatskoj.

U čemu je problem sa priznavanjem diploma u Hrvatskoj i da li se ovaj problem može riješiti?

– Radi se o vrlo ozbiljnom problemu. U Republici Hrvatskoj donijeli su u šestom mjesecu prošle godine određeni zakon tako da njihova Agencija za razvoj visokog obrazovanja više ne vrši priznavanje diploma nego samo daje mišljenje. Oni su u nekim zahtjevima naših studenata, koji su se htjeli zaposliti u Republici Hrvatskoj, i sa Univerziteta u Sarajevu i sa drugih univerziteta dali mišljenje da naša Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, čije je sjedište u Banjaluci, nije postala članica Evropske agencije za razvoj visokog obrazovanja i zbog toga što naša Agencija nije primljena u punopravno članstvo, ona je stavljena pod upitnik kao i standardi koje ona provodi. Međutim, naša Agencija je pridružena članica Evropske agencije za razvoj visokog obrazovanja, a nije punopravna, a sve akreditacije koje je izdala naša Agencija, priznaju se u Republici Hrvatskoj, ali prema mišljenju njihove Agencije naši kandidati budu stavljeni u “drugi saf”, što znači njihovi kandidati imaju prednost kod zapošljavanja. To mišljenje njihove Agencije ne znači da se ne priznaje naša diploma, sve diplome akreditiranih univerziteta u BiH se ne dovode u pitanje automatski kao diplome, nego pravo naših kandidata u odnosu na njihove studente koji su završili univerzitete koji su akreditirani od strane Agencije u Zagrebu koja je punopravna članica Evropske agencije za razvoj visokog obrazovanja, kazao je rektor i dodao to da su se poduzeli konkretni koraci u rješenju ovog problema.

Problem su privatni fakulteti?

– Direktor naše Agencije sa svojom delegacijom bio je na sastanku u Zagrebu, pokušali su da prevaziđu taj problem i mislim da ćemo u tome uspjeti. Ono što nama još pravi problem je olako davanje akreditacija privatnim univerzitetima koji su na neki način izjednačeni sa javnim univerzitetima, a nemaju ni deseti dio kvaliteta javnih univerziteta u BiH, poručio je rektor.