Rektor Univerziteta u Sarajevu: Budući studenti najviše upisuju društvene i humanističke nauke

 Rektor Univerziteta u Sarajevu: Budući studenti najviše upisuju društvene i humanističke nauke

Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Muharem Avdispahić; Foto: Ekran.ba

Studijska 2015/2016. godina na Univerzitetu u Sarajevu počinje 1. oktobra, a početak nastave planiran je za 5. oktobar.

Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Muharem Avdispahić tim povodom je kazao Feni da se svršeni srednjoškolci većinom opredjeljuju za studiranje na fakultetima Grupacije društvenih nauka i Grupacije humanističkih nauka.

Posljednjih godina primijećeno je, kaže, povećano interesovanje za upis na fakultete Grupacije tehničkih nauka, a postepeno se povećava i interes za fakultete Grupacije medicinskih nauka, Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka te Grupacije umjetnosti, javlja Fena.

Podsjetio je da je prijedlog teksta konkursa i plana upisa kandidata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na UNSA u studijskoj 2015/2016., koji je ranije ove godine usvojio Senat UNSA, zasnovan na prijedlozima koje su proslijedili fakulteti i akademije rukovodeći se Instrukcijom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a za izradu prijedloga plana upisa studenata na akreditiranim visokoškolskim ustanovama na području KS-a.

Rektor Avdispahić podsjeća da se na Univerzitetu u Sarajevu školuje trećina studenata iz cijele BiH te da, kada se govori o usklađivanju broja upisanih i potreba tržišta rada, nije relevantno polaziti samo od stanja zaposlenosti u Kantonu Sarajevo, nego u čitavoj BiH.

– Potrebno je odgovarajućim stimulativnim mjerama, poput stipendija, privući svršene učenike srednjih škola da se pri upisu opredijele za studijske programe u oblastima u kojima je izražen nedostatak visokoobrazovanog kadra. No, Univerzitet se ne može i ne smije ograničiti samo na datost. Obavezan je obrazovati one koji će doprinijeti budućem razvoju. U vrijeme kad je tržište globalizirano, brojni naši kadrovi ostajući u BiH mogu biti i dio evropskog i svjetskog tržišta rada, kazao je Avdispahić.

(Faktor.ba)

STUDOMAT

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.

Možda te i ovo zanima?