Prof. dr. Ismet Alija: Naše diplome priznate su u svim zemljama EU, SAD-u i Australiji

Intervju sa prof. dr. Ismetom Alijom, glavnim menadžerom i osnivačem Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.


ismet alija
Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT.ba

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku osnovan je 2006. godine. Nalazi se na granici Kantona Sarajevo, 15-ak kilometara od Sarajeva, gdje je prošle godine izgrađena moderna zgrada Fakulteta u koju je investirano više od pet miliona KM.

Naredne akademske godine Pravni fakultet Univerziteta u Travniku obilježava deset godina postojanja. Možete li napraviti paralelu između prve akademske godine u kojoj je Fakultet počeo sa radom i trenutne akademske godine? Šta se promijenilo u međuvremenu?

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

– U vremenskom intervalu od devet godina fakultet je postao jedna od vodećih visokoškolskih ustanova iz oblasti prava kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu. Pravni fakultet Univerziteta u Travniku je ispunio sve norme i kriterije Agencije za razvoj visokog obrozavanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na broj uposlenih profesora, asistenata i ostalog osoblja. Prošle godine je otvorena i nova moderna zgrada fakulteta, koja zadovoljava sve uvjete za kvalitetno visokoškolsko obrazovanja na sva tri ciklusa studija, a od naredne akademske godine uvodimo i nastavu na engleskom jeziku.

Da li studenti sa diplomom Pravnog fakultet Univerziteta u Travniku svoje obrazovanje mogu nastaviti na nekom evropskom univerzitetu? Možete li nam reći nešto više o priznanju Fakulteta kako unutar granica Bosine i Hercegovine tako i u inostranstvu?

– Naše diplome priznate su u Bosni i Hercegovini i u svim zemljama Evropske unije, te u Sjedinjenim Američkim Državama i u Australiji. Veliki broj studenata prvi ciklus studija završio je kod nas, a drugi i treći ciklus, tj. magistarski i doktorski studij u inostranstvu. Kada je u pitanju tržište rada mislim da su studenti sa privatnih i javnih univeriteta izjednačeni i da sa te strane nema nikakvih problema.

U aprilu prošle godine otvorena je nova zgrada Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, a čitava investicija iznosila je više od pet miliona KM. Koliko moderan i savremen prostor znači u odvijanju nastavnog procesa?

– Moderan i uslovan prostor za rad znače mnogo u odvijanju nastavnog procesa. Nova zgrada, izgrađena u skladu sa najsavremenijim evropskim i svjetskim standardima, omogućila je studentima i nastavnom osoblju bolje uvjete za edukaciju i rad. U sklopu objekta nalaze se i parking sa 400 mjesta i park. Ovaj objekat je samo početak izgradnje modernog kampusa Univerziteta u Travniku, u sklopu kojeg će se nalaziti internati, sportski tereni, prodavnice i svi drugi sadržaji koji će omogućiti kvalitetno školovanje.

Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT.ba
Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT.ba

U Bosni i Hercegovini, ali i regionu, često se vode diskusije i prave poređenja između privatnih i državnih fakulteta. Privatni fakulteti su često na udaru javnosti. Kakvo je vaše mišljenje o ovome i na koji način se percepcija javnosti prema privatnim fakultetima može promijeniti?

– Osnovna razlika između javnih i privatnih fakulteta je u početnom kapitalu. Od deset najboljih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama sedam je privatnih. Međutim, naši ljudi to ne znaju i u početku je bilo poteškoća. Mi nastavljamo sa svojim razvojnim putem, a od naredne akademske godine na našem Fakultetu počinje i nastavni proces na engleskom jeziku. Univerzitet u Travniku je najveći i najopremljeniji privatni univerzitet u BiH, i jedan od najvećih u regionu, te je ispunio sve norme i kriterije Agencije za razvoj visokog obrozavanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine

Od akademske 2014/2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku studiraju i studenti iz Turske

– U prvu godinu studija upisana su 164 studenta iz Turske. Nastava se odvija na turskom jeziku uz učešće gostujućih profesora iz Turske, a studenti kroz nastavni proces uče i bosanski jezik kako bi treću i četvrtu godinu studija mogli pohađati i slušati na bosanskom jeziku. Studentima je pored smještaja u studentskim domovima obezbijeđen i prevoz od domova do fakulteta.

U narednoj akademskoj godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku sa radom kreće i DL način studiranja, tj. učenje na daljinu. Šta nam više možete reći o ovom načinu studiranja i šta on konkretno znači za buduće studente koji se odluče studirati na Vašem Fakultetu?

– Sistem učenja na daljinu je uspješno implementiran, a nastavnici i saradnici su edukovani tokom 2014. i 2015. godine. Većina nastavnog procesa DL studija se odvija na daljinu, korištenjem platforme za e-learning. Ipak, za polaznike se organiziraju i tzv. in class sedmice (ukupno 3 po semestru), kada studenti dolaze na fakultet, brane seminarske radove, polažu kolokvije i testove.

Koliko iznosi cijena studiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, te da li postoje određene kategorije studenata koji imaju olakšice prilikom upisa?

– Školarina za redovne studente iznosi 2300 KM, dok ista za vanredne iznosi 2700 KM. U cijenu školarine uračunato je i korištenje savremene biblioteke, indeks i upisni materijali, kao i prijavnice za ispite. Školarinu je moguće platiti u ratama, dok djeca šehida i poginulih boraca, djeca bez jednog ili oba roditelja, kao i učenici generacije i učenici koji su kroz srednjoškolsko obrazovanje ostvarivali odličan uspjeh plaćaju 50% od ukupnog iznosa školarine ili su u potpunosti oslobođeni plaćanja.

(STUDOMAT.ba)

Vezani članci: