Produžen rok za nagradno takmičenje na temu “Održiva poljoprivreda u BiH”

Projekat EU4Agri, koji finansira Evropska unija, a implementiraju i sufinansiraju UNDP i CzDA, produžio je rok za dostavljanje ideja u okviru nagradnog takmičenja za likovne umjetnike i umjetnice za osmišljavanje umjetničke instalacije na temu „Održiva poljoprivreda u Bosni i Hercegovini”.


woman painter drawing in art studio

S ciljem promocije sektora održive poljoprivrede u BiH, projekat EU4Agri poziva sve likovne umjetnike i umjetnice da predlože idejno rješenje za umjetničku instalaciju, te tako učestvuju u nagradnom takmičenju i dobiju priliku da osvoje vrijednu nagradu: Tablet Apple 10.5-inch iPad Air 3 Wi-Fi 256GB

Idejno rješenje treba da obuhvati jednu ili više od sljedećih podtema koje su vezane za održivu poljoprivredu:

  • put ka Evropskoj uniji,
  • poljoprivreda “od njive do stola”,
  • inovacije i tehnologija u poljoprivredi,
  • održavanje biodiverziteta,
  • ekologija, žene i mladi,
  • regeneracija ruralnih područja.

Umjetnička instalacija će prvobitno biti postavljena na zid dimenzija 4×3 metra (dužina x visina), te mora biti osmišljena na način da je moguće jednostavno vršiti njeno premještanje s jedne zidne podloge na drugu. Ovaj modularni pristup može uključivati različite konstrukcije i panele koji bi olakšali premještanje instalacije. Modularni pristup umjetničkoj instalaciji kao i mogućnost njenog korištenja kroz višestruku primjenu će biti dodatno bodovani.

U nagradnom takmičenju mogu učestvovati svi umjetnici/ce, građani/ke BiH, koji do 31. 10. 2020. godine na e-mail adresu registry.ba@undp.org pošalju originalno i kreativno rješenje na temu „Održiva poljoprivreda u BiH“.

Autor/ica najboljeg idejnog rješenja će biti obavezan/na realizovati svoj idejni prijedlog u prostorijama projekta EU4Agri, na adresi Zmaja od Bosne 7, Sarajevo, u roku od najviše 15 radnih dana od potvrde o odabiru.

Projekat EU4Agri će pokriti troškove materijala potrebnih za aplikaciju pobjedničkog prijedloga.

Pobjednik/ca nagradnog takmičenja će osvojiti:

Tablet Apple 10.5-inch iPad Air 3 Wi-Fi 256GB

Svaka potpuna prijava treba da sadrži:

  1. Uredno popunjen prijavni obrazac i potpisanu izjavu;
  2. Ilustracije tj. crteže ili fotografije dizajna ili grafičkog rješenja dostavljene isključivo u digitalnom JPEG ili PDF formatu, rezolucije koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad;
  3. Tekstualni opis rada (u dužini od 50 do 150 riječi) koji treba da sadrži naziv djela, obrazloženje umjetničkog izražaja i poruke koju šalje likovni rad, te tehnički opis rada tj. likovne tehnike i medija koji će biti korišteni u realizaciji.

Prijavljeni radovi mogu biti urađeni bilo kojom tehnikom koja može biti postavljena na zid, te po potrebi premještena na druge lokacije.

Prijava na takmičenje mora biti individualna. Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše tri kreativna prijedloga.

Umjetnički radovi će se ocjenjivati u odnosu na predstavljeni prijedlog, njegovu originalnost i sposobnost da se jasno pokaže tema koja promovira održivu poljoprivredu u BiH, te mogućnost da se instalacija koristi na različite načine (modularnost i iskoristivost). Pobjednički umjetnički rad može biti korišteni i kao osnova za vizuale promotivnih materijala projekta EU4Agri, kao i postavljen na drugim lokacijama van prostorija projekta EU4Agri.

Dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti slanjem upita na email registry.ba@undp.org

Više informacija ožete pronaći ovdje.