Proces akreditacije Univerziteta u Sarajevu

U skladu sa odredbom Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, a u sklopu provedbe postupka akreditacije, na Univerzitetu u Sarajevu je početkom mjeseca boravila Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu.


akreditacija unsa ba cover

U skladu sa odredbom Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, a u sklopu provedbe postupka akreditacije, na Univerzitetu u Sarajevu je početkom mjeseca boravila Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu.

Komisiju, koju je imenovala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, čini pet članova od kojih su dva predstavnika akademske zajednice, jedan predstavnik privrede i prakse, međunarodni stručnjak i student: prof. dr. Nusreta Đonlagić, predsjednica Komisije, prof. dr. Isak Karabegović, mr. Edin Jahić, prof. dr. Andre Govaert i Lejla Hairlahović.

Radi sagledavanja stanja i prikupljanja informacija potrebnih za provedbu postupka akreditacije organiziran je niz susreta sa različitim internim i eksternim ciljnim grupama, među kojima su: predstavnici akademske zajednice, predstavnici studentske populacije, privrednici, predstavnici različitih stručnih i savjetodavnih tijela, a upriličen je i niz posjeta organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu.

– U radnim sastancima sa Komisijom učešće je uzelo 162 vanrednih i redovnih profesora, četiri docenta, 24 asistenta i viša asistenta, 55 studenata te devet privrednika i 42 predstavnika administracije našeg univerziteta. Cilj cjelodnevnih programa radnih sastanaka bila je provjera ispunjenosti devet propisanih kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, saopšteno je s Univerziteta u Sarajevu.

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

(STUDOMAT.ba)