Priručnik: “Pomakni se – Tri koraka do posla”

Udruženje INFOHOUSE izdalo je u februaru priručnik za mlade "Pomakni se – Tri koraka do posla" koji čini jezgro vrlo konkretnih i korisnih informacija, na koji način, gdje i kako tražiti posao.


tri koraka do posla infohouse cover
Foto: INFOHOUSE

Udruženje INFOHOUSE izdalo je u februaru priručnik za mlade “Pomakni se – Tri koraka do posla” koji čini jezgro vrlo konkretnih i korisnih informacija, na koji način, gdje i kako tražiti posao. Svi mladi ljudi koji žele korisne savjete o tome kako da krenu u potragu za poslom u priručniku mogu pronaći informacije koje će im pomoći da dođu do prvog zaposlenja.

Priručnik sadrži i mapu resursa u kojoj je navedeno preko 30 organizacija i web stranica koji mogu biti korisne u potrazi za prvim poslom, ali i adrese web stranica na kojima se objavljuju oglasi za posao, a koje nisu dostupne široj javnosti.

Priručnik “Pomakni se – Tri koraka do posla” dio je projekta “Pomak u Starom Gradu” koji realizuje Udruženje INFOHOUSE, u sklopu UNDP-ovog projekta “Jačanje lokalne demokratije/demokracije – LOD III” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a cilj projekta je promocija socijalnog uključivanja mladih do 30 godina kroz integraciju na tržište rada, te kreiranje programa u oblasti rada i zapošljavanja koji će mladima omogućiti da postanu konkurentniji i kompetentniji na tržištu rada.

Prilog: Publikacija “Pomakni se – Tri koraka do posla”

(infohouse.ba)