Prilika za učenje i zabavu: “RevolutiON 2017” stiže u Banju Luku

Omladinska organizacija AIESEC u Banjoj Luci realizuje projekat "RevolutiON 2017" u periodu od 31.7. do 11.9. 2017. godine.


Fotografija AIESEC Banja Luka

Početkom avgusta u Banju Luku stiže 6 praktikanata, stranih studenata iz Belgije, Njemačke, Kine, Azerbejdžana i Turske. Cilj projekta je omogućiti djeci i mladima da provedu slobodno vrijeme tokom ljeta na kvalitetan i kreativan način i približiti im različite kulture.

Strani studenti će organizovati i voditi razne radionice i na što zabavniji i kreativniji način banjalučkim mališanima približiće svoje kulture i običaje. Tako će naši mališani imati priliku da prisustvuju radionicama na otvorenom u okviru manifestacije „Kreativni avgust“, koju organizuje UG „Zdravo Da Ste“. Pored ovih aktivnosti, praktikanti AIESEC-a u Banjoj Luci volontiraće i u Dnevnom centru UG „Nova generacija“. Ovim aktivnostima AIESEC u Banjoj Luci želi razviti i saradnju sa lokalnim udruženjima.

Još nešto što će kroz projekat „RevolutiON 2017“ realizovati, a možda je i najzanimljiviji dio projekta za građane, je sajam kultura – Global Village, koji će biti realizovan u saradnji sa KUD-om 14. februar i Komitetom za međunarodnu razmjenu studenata medicine RS – SaMSIC. Praktikanti AIESEC-a u Banjoj Luci i organizacije SaMSIC prikazaće svoju kulturu i običaje na ovom sajmu, predstavljajući svoju hranu i pića, tradicionalnu nošnju, zastave i slično.

Projekat je podržala Gradska Uprava grada Banja Luka, Turistička organizacija grada Banja Luka, a naročit doprinos realizacij projekta dali su Univerzitet u Banjoj Luci i Studentski centar „Nikola Tesla“, obezbjedivši smještaj za strane studente.

Ukoliko i vi želite provesti ljeto na koristan način, prijavite se i pronađite priliku za sebe na AIESEC portalu praksi: opportunities.aiesec.org

AIESEC je omladinska organizacija koja nudi razne prilike studentima širom svijeta kako bi unaprijedili svoja znanja i vještine, stekli neophodno iskustvo za dalji rad i razvili liderske sposobnosti kojima mogu da pozitivno utiču na svoju zajednicu i usavrše sebe. Sve ovo postižu putem stručnih i volonterskih praksi koje su na raspolaganju skoro cijele godine u 126 zemalja svijeta.

Projekat „RevolutiON” je 2015. godine prvi put pokrenut na državnom nivou i realizovan je u AIESEC Lokalnim kancelarijama u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu.

Na prvom „RevolutiON“ projektu 11 stranih studentica iz raznih dijelova svijeta svoju praksu obavljale su radom na promocij kulturnog duha Muzeja Savremene Umjetnosti Republike Srpske, Banjalučkog studentskog pozorišta i kulturnog centra Banski Dvor.

2016. godine održan je drugi „RevolutiON“ projekat koji je bio proširen i na gradove oko Banja Luke. Ukupno 23 strana studenata iz 14 različitih zemalja, radilo je u kulturnim i javnim institucijama. Oni su uspjeli približiti svoje kulture mladima i doprinijeti radu institucija kroz osmišljavanje i implementaciju novih marketinških strategija.

(STUDOMAT.ba)