Prijavite se za trening u oblasti demokratije

SaltoYouth u partnerstvu sa Erasmus+ organizacijom poziva sve zainteresovane da se prijave na trening u oblasti demokratije koji će se održati online u trajanju od 1. do. 7. decembra 2021. godine.


A.C.T. for Democracy (Aktivni građani zajedno za demokratiju) je edukativni put za motivisane i penzionisane omladinske radnike koji im daje mogućnost da dublje zađu u vrijednosti, koncepte i efikasne mehanizme kako bi osigurali participaciju omladine kroz aktivni dijalog, saradnju i efektivno učestvovanje u odlučivanju u lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom kontekstu.

Advertisements

Glavni cilj ovog treninga jeste podrška aktivnim omladinskim radnicima u shvatanju savremene demokratije kao koncepta i prakse i kako oni mogu predstavljati aktivnu ulogu protiv radikalizacije, govora mržnje i manipulacije kreiranjem sigurnog prostora za učenje i kritičko mišljenje radi boljeg razumijevanja lokalne realnosti, pružanja efikasnih alatki i obrazovnih pristupa.

Ovaj trening je namijenjen za 30 učesnika, a predviđen je za omladinske radnike i volonterske mentore. Mogu se prijaviti svi zainteresovani iznad 18 godina.

Advertisements

Kako biste se prijavili potebno je da popunite aplikacionu formu.

Rok za prijavu 25.10.2021. godine

Detaljnije na linku.