Prijavite se na konkurs: Dvije studentske stipendije u iznosu do 3000 KM po stipendiji

Prijave do 15. decembra 2022. godine.


graduation hat coins money glass bottle natural green background
Ilustracija: Freepik / STUDOMAT

People in Need, u sklopu projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” podržan od strane Vlade Češke Republike, nudi dvije stipendije do 3000 KM po stipendiji za radove na MA završnom radu za akademsku 2022-2023.

Poziv je otvoren za studente završne godine postdiplomskog studija na Mašinskom fakultetu (jedna stipendija) i Ekonomskom fakultetu (jedna stipendija) koji studiraju u Kantonu Sarajevo i imaju stalno prebivalište u Kantonu Sarajevo.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Kontekst:

Projekat „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo“ implementira People in Need međunarodna humanitarna i razvojna organizacija, u partnerstvu sa međunarodnom kompanijom Dekonta BiH i KJKP „RAD”, uz finansijsku podršku Vlade Češke Republike. Kantonalno javno komunalno preduzeće “RAD” s devet općina u

Kantonu Sarajevo učestvuje u realizaciji projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u KS”. Planira se unapređenje rada KJKP „RAD“, kao i modernizacija kroz nabavku opreme za uspostavu novih 275 zelenih otoka za sortiranje otpada, kompostera za 2000 domaćinstava, izgradnje jednog javnog reciklažnog dvorišta, edukacije ključnog osoblja KJKP „RAD”, uspostave efikasnije koordinacije, te jačanje svijesti javnosti o važnosti sortiranja i recikliranja otpada u Kantonu Sarajevo.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.6 miliona konvertibilnih maraka, a implementacija je planirana za period: juli 2021. – decembar 2023. Cilj je doprinijeti poboljšanju upravljanja otpadom unutar Kantona Sarajevo.

Uslovi:

 Da bi stekao pravo na prijavu za stipendiju, kandidat mora ispuniti sljedeće uslove:

 1. Podnosilac prijave je stekao najmanje 60 ECTS bodova tokom akademske 2021- 2022. godine (do 30.9.2022.).
 2. Podnosilac prijave nije ranije primao nikakvu finansijsku podršku za rad na MA završnog rada, niti je u radnom odnosu za vrijeme trajanja stipendije, odnosno u periodu od 12 mjeseci od dana dodjele (tj. isplate) stipendije primaocu, jer stipendija služi kao podrška stalnom radu na MA završnom radu.
 3. Kandidat treba da ima preliminarnu temu završnog rada i pisanu preporuku/podršku od strane mentora prije prijave.
 4. Tema treba da tretira najmanje jednu od slijedećih oblasti:
 • Upravljanje reciklažnim otpadom,
 • Efikasan menadžment javnog komunalnog preduzeća (u kontekstu upravljanja reciklažnim otpadom)
 • Sistemi upravljanje procijednim vodama deponija;
 • Sortiranje, odlaganje, reciklaža reciklažnog otpada;
 • Kampanje podizanja svijesti (u kontekstu sortiranja, odlaganja i reciklaže);

Prijava:

Pošaljite svoju elektronsku prijavu na Benjamin Kulo benjamin.kulo@peopleinneed.net do 15. decembra 2022., 23:59h. sa sljedećim dokumentima:

 1. Curriculum Vitae;
 2. Najnoviji prepis evidencije ocjena;
 3. Motivaciono pismo u kojem se ukratko opisuju vaša istraživačka interesovanja i tema preliminarnog rada;
 4. Elektronsko ili štampano pismo od mentora sa naznakom teme i opredijeljenosti za mentorstvo,
 5. Koncept notu MA završnog rada (dvije kartice teksta), sa najmanje 5 relevantnih izvora literature.

Polje predmeta e-pošte treba da bude “Prijava za stipendiju za izradu MA završnog rada za 2022 – (Ime i prezime aplikanta)”. Prilozi moraju biti u .pdf formatu.

Koncept nota treba biti u “arial font”, prored 1,15, veličina 12., “single spacing”.

Dodjela stipendije:

Odluke će biti donesene prije kraja kalendarske 2022, nakon čega će se potpisati ugovori i isplatiti kompletan iznos stipendije.

Odluka o izboru stipendista će se donijeti na osnovu slijedećih kriterija:

Vrsta kriterija Broj bodova
1 Prosjek ocjena 5
2 Demonstriran društveni aktivizam (CV,

motivaciono pismo)

5
3 Kvalitet koncept note 10
4 Usklađenost sa oblastima 7

Stipendisti People in Need, koji odbrane završni MA rad u roku od 12 mjeseci, te koji ispune opšte uslove, imat će mogućnost pripravničkog rada u KJKP RAD.