Preminuo Sabahudin Dautbašić, profesor sa Univerziteta u Sarajevu

Kao mentor velikom broju diplomanata, magistranata i doktoranata, pokazivao je akademski put mladim generacijama koje će ga pamtiti po znanju i dobru.


sabahudin profesor
Foto: UNSA

Sa velikom tugom i žalošću Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu obavijestio je bosanskohercegovačku, regionalnu, akademsku i sportsku javnost da je naš uvaženi prof. dr. Sabahudin Dautbašić preminuo 31. januara 2022. godine.

Profesor Sabahudin Dautbašić rođen je 1947. godine u Srebrenici, u Bosni i Hercegovini. Na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Sarajevu je diplomirao 1973. godine, postdiplomske studije je završio 1989. godine, dok je doktorsku disertaciju odbranio 1993. godine.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Na svojoj matičnoj akademskoj instituciji, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu djelovao je od 1994. do 2012. godine. Bio je redovni profesor na Katedri transformacionih procesa u sportu. U toku svoje akademske karijere s uspjehom je obavljao mnoge funkcije na Fakultetu.

Bio je prodekan za nastavu, a obavljajući funkciju direktora Instituta za sport dao je veliki doprinos razvoju nauke i sporta u Bosni i Hercegovini.

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Sarajevo, obavljao je funkciju pomoćnika ministra za sport. Veliki broj njegovih naučnih radova, knjiga i publikacija govori o ogromnom naučno-nastavnom i stručnom doprinosu obrazovnom i sportskom sistemu.

Kao mentor velikom broju diplomanata, magistranata i doktoranata, pokazivao je akademski put mladim generacijama koje će ga pamtiti po znanju i dobru.