Preminuo istaknuti sarajevski psihijatar, profesor emeritus i akademik Slobodan Loga

Istaknuti psihijatar, profesor emeritus Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH) Slobodan Loga preminuo je u Sarajevu.


slobodan loga

Ovu informaciju su saopćili iz ANU BiH izrazivši saučešće porodici, saradnicima i prijateljima. Sahrana će biti obavljena u ponedjeljak, 6. decembra, u 14:30 sati ispred ateističke kapele na Gradskom groblju Bare u Sarajevu. Komemorativna sjednica ANU BiH će biti odgođena dok se za nju ne stvore povoljniji epidemiološki uslovi.

Školovanje

Loga je rođen 1936. godine u Oštrelju, Drvar. Osnovnu školu, gimnaziju i Medicinski fakultet završio je u Sarajevu. Specijalizirao je neuropsihijatriju 1966. godine.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Postdiplomski studij eksperimentalne medicine pohađao je na Medicinskom fakultetu UNSA (1967–1969.), a postdiplomski kurs iz kliničke psihofarmakologije na Institutu za farmakologiju Medicinskog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (1969–1970.). Magistarski rad (1969.) i doktorsku tezu (1973.) odbranio je na Medicinskom fakultetu UNSA.

Mentor doktorskog rada (projekat realizovan na Univerzitetu London) bio mu je Malcolm Lader, jedan od najistaknutijih istraživača u području kliničke psihofarmakologije.

Profesionalna karijera

Univerzitetsku karijeru počeo je kao asistent na Institutu za psihijatriju u Londonu (stipendija British Councila), a nakon izbora u docenta i vanrednog profesora, stekao je zvanje redovnog profesora (1986.) na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Od 1986. do 2000. bio je šef Katedre za neurologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta UNSA. Predavao je Pravnu medicinu na Pravnom fakultetu i Sudsku psihopatologiju na Fakultetu kriminalističkih nauka UNSA.

Od 1989. do 1991. bio je prorektor UNSA. Emeritirani profesor je na UNSA od 2005. Predavao je, po pozivu, na postdiplomskim studijama na univerzitetima u Evropi, Aziji i Sjedinjenim Američkim Državama. Bio je koordinator na postdiplomskim studijama Mentalno zdravlje u zajednici (Tempus program s partnerskim univerzitetima u Italiji, Engleskoj, Austriji i Sloveniji) i Dječija i adolescentna psihologija i psihijatrija (partner Umea Univerzitet u Švedskoj).

U magistarskom studiju Državni menadžment i humanitarni poslovi u organizaciji UNSA, Beogradu i Rimu (La Sapienza) bio je jedan od nosilaca modula. Bio je voditelj modula Mentalno zdravlje na Medicinskom fakultetu UNSA.

Brojni ljekari su pod njegovim mentorstvom specijalizirali neuropsihijatriju i radili magistarske radove i doktorske teze. Obavljao je niz stručnih funkcija, od ljekara opće medicine, preko šefa Odsjeka biološke psihijatrije i šefa Psihijatrijske klinike u Sarajevu, potpredsjednika Univerzitetskog medicinskog centra Sarajevo, do člana Direktorija Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (1992–1997.).

Osnivač je Odjeljenja intenzivne njege na Psihijatrijskoj klinici u Sarajevu.

Autor brojnih naučnih djela

Autor i koautor je brojnih publikovanih radova i knjiga, pisanih uglavnom u domenu kliničke psihijatrije i psihofarmakologije. Dio radova objavio je i na nekoliko svjetskih jezika. Učestvovao je u više od 50 projekata kao glavni koordinator. Na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim skupovima izlagao je svoja istraživanja.

Jedan je od 10 najcitiranijih istraživača u Bosni i Hercegovini u periodu od 1980. do 1990. i dobitnik je više priznanja, između ostalih, nagrade Isa-beg Ishaković za postignuća u nauci (2010.).

Doprinos rješavanju naučnih problema

Učestvovao je u rješavanju izuzetnih naučnih problema, kao što su: neuroleptici u kombinovanoj terapiji shizofrenije (prvi je istraživač u SFRJ u oblasti kliničke farmakokinetike psihofarmaka), utjecaj psihičke traume u ratu na duševno zdravlje stanovništva (psihijatrijska epidemiološka istraživanja u toku rata od 1992 – 1995.) i organizacija zaštite mentalnog zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Utjecao je na organizaciono i programsko usmjeravanje u psihijatriji (definisao organizacioni model urgentne zaštite psihijatrijskih bolesnika – jedinice intenzivne njege) i kao predsjednik ekspertne grupe Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine uspješno je vodio reformu zaštite mentalnog zdravlja prema savremenim naučnim principima.

Članstvo u akademijama nauka i umjetnosti

Član je Evropske akademije nauka i umjetnosti (Salzburg) od 2011. Za dopisnog člana ANU BiH u Odjeljenje medicinskih nauka izabran je 1995., a za redovnog 2005.

Bio je predsjednik Odbora za psihijatrijska i neurološka istraživanja Odjeljenja medicinskih nauka ANU BiH. Od 2002. do 2008. bio je generalni sekretar ANU BiH, a od 2008. do 2012. njen potpredsjednik, saopćili su iz ANU BiH.